YÖNETİM KURULU (ASIL ÜYELER)

Başkan
Prof. Dr. Yıldız CAMCIOĞLU
Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. Ayhan DAĞDEMİR
Genel Sekreter
Prof. Dr. Enver HASANOĞLU
Genel Sekreter Yardımcısı
Prof. Dr. Elif ÖZMERT
Sayman
Prof. Dr. İlyas OKUR
Üye
Prof. Dr. Mustafa ARGA
Üye
Prof. Dr. Aysun BİDECİ
Üye
Prof. Dr. Koray BODUROĞLU
Üye
Prof. Dr. Merih ÇETİNKAYA
Üye
Prof. Dr.Asuman ÇOBAN
Üye
Prof. Dr. Fulya GÜLERMAN
Üye
Prof. Dr. Özlem TEKŞAM
Üye
Prof. Dr. Hasan TEZER
Üye
Prof. Dr. Betül ULUKOL

YÖNETİM KURULU (YEDEK ÜYELER)

Prof. Dr. Mustafa HACIMUSTAFAOĞLU

Doç. Dr. Sinem AKGÜL
Prof. Dr. Meda KONDOLOT
Prof. Dr. Didem ALİEFENDİOĞLU
Prof. Dr. Ebru ARHAN