Vatanın müdafaası mecburiyeti olmadıkça savaş bir cinayettir…

11 Mart 2022 Cuma