61.TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ KONGRESİ 2008 HEKİMİN KATILIMIYLA ANTALYA’DA YAPILIYOR

11 Mart 2019 Pazartesi

61.Türkiye Milli Pediatri Kongresi 2008 hekimin katılımıyla Antalya’da yapılıyor.

61. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, 2.Kosova – Türkiye Pediatri Kongresi, 16.Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi 15-19 Kasım tarihleri arasında yapılıyor. Göçmen Çocukların Güncel Sorunlarının ve özellikle yaşadıkları olumsuz koşullardan nasıl etkilendiklerinin ele alındığı, sorunların ve çözüm önerilerinin masaya yatırıldığı, uluslararası katılımlı “Refugee Mental Health Workshop: ChildrenAdolescent Perspective Turkish National Pediatric Society in Collaboration with IPA” başlıklı Çalıştay düzenlenmiştir. Çalıştaya  Uluslararası Pediatri Cemiyeti(IPA) gelecek başkanı ve IPAF Başkanı Errol Alden, IPA Yönetim Kurulu Direktörü William Keenan, Portekiz’den Uluslararası Ergen Sağlığı Derneği Başkanı Helena Fonsecanın yanısıra, Ürdün, Lübnan ve Kosovadan birçok yabancı hekim katılmıştır. Çalıştay’da Göçmen Çocukların Güncel Durumu, Mağdur olmuş zarar görmüş çocuklarda IPA’nin rolü, Türkiye’deki Göçmen Çocuklar ve TMPD’nin Çalışmaları, Türkiye’deki Göçmen Ergenler ve TMPD’nin Çalışmaları, Göçmen Çocuklarda Akıl Sağlığı: Risk, İyileşme/Düzelme, Önleme ve Mücadele Etme, Göçmenlerde Erken Yaş Çocukluk, Okul Çağı ve Ergenlik Döneminde Akıl Sağlığı, konuları tartışılmıştır. Çalıştaya uluslararası katılımcılar yanısıra, ülkemiz tıp fakültelerinden bu konuda deneyimli öğretim üyeleri, bu çocukların yoğun olduğu, Hatay, Şanlıurfa, Gaziantep, Van gibi bölgelerimizden hekim, hemşire ve diğer sağlık çalışanları katılmıştır.Kongrede  Yenidoğanda Güncel Uygulamalar Kursu, Yenidoğanda Temel Mekanik Ventilasyon Kursu, Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Kursu, Çocuklarda Beslenme Kursu, Tanıdan Tedaviye Çocuk Enfeksiyon Hastalıklarında Laboratuvarın Kullanım Kursu, Uluslararası Gelişimi İzleme Kursuları düzenlenmiştir.

16 Kasım’da Başbakan Yardımcısı, önceki Sağlık Bakanı ve Çocuk Hekimi Prof. Dr. Recep Akdağ’nın teşrifleriyle kongre açılış töreni yapıldı. Açılış konuşmaları sonrasında IPA Yönetim Kurulu Direktörü William Keenan, Kosova Pediatri Başkanı Ramus Bejiqi, Azerbaycan Pediatri Başkanı Nesib Guliyev ‘e Türkiye Milli Pediatri Derneği Onursal Üyelikleri takdim edildi. Açılış Töreni sonrasında çocuk korosu izlendi. 61.Türkiye Milli Pediatri Kongresi başarılı bir şekilde devam ediyor.

Açılış Töreni Fotoğrafları