TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ DERNEĞİ OLARAK ÇOCUKLARA YÖNELİK HER TÜRLÜ İSTİSMARI KINIYORUZ

3 Şubat 2019 Pazar

Dünya Sağlık Örgütü çocuk istismarını “Çocuğun sağlığını, fiziksel ve psikososyal gelişimini olumsuz etkileyen, bir yetişkin, toplum ya da devlet tarafından bilerek ya da bilmeyerek uygulanan tüm davranışlar”  olarak tanımlar.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Çocuk Hakları Sözleşmesini 20 Kasım 1989’da  oy birliği ile kabul etmiştir. Türkiye, 14 Şubat 1990 tarihinde Sözleşmeyi imzalamış, Sözleşme 9 Aralık 1994 tarihinde  Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından onaylanmıştır. Çocuk Hakları Sözleşmesi 27 Ocak 1995 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak 4058 sayılı yasa ile iç hukuk kuralına dönüşmüş ve Türkiye’de de uygulanmaya başlanmıştır .

Sözleşmenin 19’uncu maddesine göre çocuğun yetiştirilmesinden sorumlu olanlar, bu haklarını çocuklara zarar verecek şekilde kullanamazlar. Devlet çocuğu anne-babanın ya da çocuğun bakımından sorumlu başka kişilerin her türlü kötü muamelesinden korumak, çocuğun istismarını önlemek ve bu tür davranışlara maruz kalan çocukların tedavisini amaçlayan sosyal programlar hazırlamakla yükümlüdür. Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 34’üncü maddesi ise cinsel istismarla ilgili olup bu maddede fuhuş ve pornografi dahil, çocuğun cinsel istismar ve sömürüden korunması hakkı vurgulanmaktadır.

Çocukların hastalıklarının tedavi edilmesi yanı sıra çocukların bedensel, ruhsal ve sosyal sağlığının korunması ve geliştirlmesi için çalışan pediatristler olarak, kim tarafından uygulanırsa uygulansın, çocuklara karşı uygulanan her türlü şiddet ve istismarı kınıyoruz. Çocuk Haklarının savunucusu olarak,  Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına verilmiş olan bu temel görevin eksiksiz olarak yerine getirilmesini  bekliyoruz.