TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ DERNEĞİ KOCAELİ ŞUBESİ

22 Mayıs 2019 Çarşamba

018-2019 DÖNEMİ – 22. DÖNEM ETKİNLİKLERİ

Türkiye Milli Pediatri Derneği Kocaeli Şubesi, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı ile birlikte, 22 dönemdir çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanları ve diğer hekimlere yönelik eğitim toplantıları yapmaktadır. Bu toplantılar -genellikle- her yıl kasım ya da aralık ayında başlamakta, sonraki yılın mart ya da nisan ayında sonlanmaktadır.

İlgili ayın genellikle üçüncü ya da dördüncü perşembe günü akşamı, İzmit’in önde gelen otellerinden birinde yapılan eğitim toplantıları, ikramlı bir ayaküstü tanışma toplantısıyla başlamakta, konuk ya da Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’nın üyesi olan öğretim üyesi bir konuşmacının sunumuyla gerçekleştirilmekte, ertesinde katılımcıların topluca katıldığı akşam yemeğiyle sürmektedir.

Şubemizin eğitim toplantıları, Kocaeli, Sakarya, Düzce illeri ve ilçelerinden çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanları, aile hekimleri, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyeleri, araştırma görevlileri ve yandal araştırma görevlilerinin katılımıyla, sayısı 60 ile 130 arasında değişen katılımcıyla gerçekleşmektedir.

Türkiye Milli Pediatri Derneği Kocaeli Şubesi’nin “2018-2019 Dönemi – 22. Dönem Eğitim Toplantıları” programı ekte sunulmuştur. 

Saygılarımla.

Prof. Dr. Ayşe Engin Arısoy

Türkiye Milli Pediatri Derneği

Kocaeli Şubesi

Yönetim Kurulu Başkanı

 

Türkiye Milli Pediatri Derneği Kocaeli Şubesi

22. Dönem (2018-2019) Eğitim Toplantıları 

22 Kasım 2018 Hangi Bebeğe Hangi Beslenme Desteği?     

Doç. Dr. Ayşen Uncuoğlu

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi

Yer: Wellborn Oteli, Başiskele, Kocaeli
Saat: 18.30 – 21.00

20 Aralık 2018 Bağışıklamanın Yirmi Birinci Yüzyıl Yolculuğu:

Bağışıklamada Yeni Adımlar, Yeni Aşılar, Aşı Karşıtlığı

Prof. Dr. Selim Badur

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Em. Öğretim Üyesi

Yer: Wellborn Oteli, Başiskele, Kocaeli
Saat: 18.30 – 21.00

17 Ocak 2019 Çocuklarda Sık Karşılaşılan Deri Hastalıkları                      

Doç. Dr. Evren Demirsoy

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi

Yer: Wellborn Oteli, Başiskele, Kocaeli
Saat: 18.30 – 21.00

28 Şubat 2019 Solunum Sıkıntısı Olan Çocuk         

Prof. Dr. Agop Çıtak

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Em. Öğretim Üyesi

Yer: Wellborn Oteli, Başiskele, Kocaeli
Saat: 18.30 – 21.00

21 Mart 2019 Otizm: Çocuk Nörolojisi Alanında Güncel Bilgiler 

Prof. Dr. Bülent Kara

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi

Otizm: Çocuk Ruh Sağlığı Alanında Güncel Bilgiler

Doç. Dr. Şahika Gülen Şişmanlar

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi

Yer: Wellborn Oteli, Başiskele, Kocaeli
Saat: 18.30 – 21.00

24 Nisan 2019 Çocuklarda Sık Karşılaşılan Ortopedi Sorunları      

Prof. Dr. Selçuk Bölükbaşı

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi

Yer: Wellborn Oteli, Başiskele, Kocaeli
Saat: 18.30 – 21.00