TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ DERNEĞİ KAYSERİ BÖLGESEL EĞİTİM TOPLANTISI

17 Nisan 2019 Çarşamba

TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ DERNEĞİ 80. BÖLGESEL EĞİTİM TOPLANTISI 29 HAZİRAN 2018’DE KAYSERİ’DE YAPILDI.

Türkiye Milli Pediatri Derneği Merkezi, 2005 yılından bu yana ülkemizin çeşitli bölgelerinde eğitim toplantısı düzenlemektedir. Bölgesel eğitim toplantılarında amaç, bölgelerdeki çocuk hekimleri ile tanışmak, konularında deneyimli öğretim üyeleri ile bu hekimlerin sorularına, sorunlarına çözüm aramak, bilimsel destek sunmaktır.80. Bölgesel Eğitim Toplantısı 29 Haziran 2018’de 100 hekimin katılımı ile başarılı bir şekilde yapılmıştır. Toplantı Türkiye Milli Pediatri Derneği Başkanı Prof. Dr. Aysun Bideci ve Türkiye Milli Pediatri Derneği Kayseri Şube Başkanı Prof. Dr. Hakan Poyrazoğlu’ nun  açılış konuşmaları ile başlamıştır. İlk oturumda Prof. Dr. Alev Hasanoğlu ve Prof. Dr. Aysun Bideci oturum başkanlığı yapmıştır. Prof.Dr. Merih Çetinkaya ‘0-12 Ay Beslenme Takvimi’ başlıklı konuşmayı sunmuştur. Prof. Dr. Hakan Poyrazoğlu ve Prof. Dr. Tamer Güneş’in oturum başkanlığını yaptıkları ikinci oturumda Prof. Dr. Ebru Yalçın ‘Kistik Fibroziste Klinik, Tedavi, Yenidoğan Taraması’, Prof . Dr. Meda Kondolot ‘Çocuklarda Pre-Probiyotik: Ne Zaman, Ne Şekilde Kullanılmalı?’ başlıklı konuşmaları yapmıştır. Katılımcı hekimler açısından çok verimli bir toplantı gerçekleşmiştir.