TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ DERNEĞİ ÇOCUKLARIN AŞILARININ EKSİKSİZ OLARAK ZAMANINDA YAPILMASINI ÖNERİYOR

19 Mart 2019 Salı

Son günlerde medyada yer alan açıklamalar gündem oluşturmaktadır.

Türkiye Milli Pediatri Derneği olarak, Türkiye’de ve Dünya’da milyonlarca çocuk ve erişkinin ölümünü ve engelli kalmasını önleyen aşıların eksiksiz ve zamanında yapılması gerektiğini tüm hekimler ve ailelere bir kez daha bildirmek istiyoruz. Türkiye’de her yıl 14.296 ölüm aşı ile önlenmektedir.

Toplum sağlığını etkileyecek bilgilerin bireysel görüşlerin ötesinde, bilimsel kanıtları ile birlikte sunulması gerektiğini tüm hekimlerimize hatırlatmak isteriz.

 

Türkiye Milli Pediatri Derneği