TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ DERNEĞİ ‘ÇOCUK HEKİMİNİN 1 GÜNÜ’ EĞİTİM TOPLANTISI 26-29 NİSAN 2018.

8 Nisan 2019 Pazartesi

Türkiye Milli Pediatri Derneği ‘Çocuk Hekiminin 1 Günü’ Eğitim Toplantısı 26-29 Nisan 2018’de Girne/Kıbrıs’ da başarılı bir şekilde yapıldı. ‘Çocuk Hekiminin 1 Günü’ Eğitim Toplantısının ikincisi Nisan 2019’ da Girne/Kıbrıs ’da yapılacaktır.

Amacı, çocuk sağlığı uzmanı ve asistanlarını olgu temelli interaktif olarak 1 günde çocuk hekiminin karşılaşacağı sorunları aktarmak, birlikte tartışabilmek olan ‘Çocuk Hekiminin 1 Günü’ Eğitim Toplantısı 230 uzman ve asistanın katılımı ile başarılı bir şekilde yapıldı.

Toplantı çocuk hekimleri açısından çok verimli geçti.Oturumların interaktif olmasının bunda etkili olduğu katılımcılarca belirtildi.

‘Yenidoğan da Tehlike İşaretleri ve Yapılması Gerekenler’, ‘Sağlıklı Çocuğu Nasıl İzleyelim?’, ‘Beslenme Takvimi (0-1 yaş)’, ‘Aşılanmamış Çocuk’, ‘İştahsız Çocuk’, ‘Malnütrisyon Tanı Tedavi ve İzlemde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar’, ‘Obez Çocukta Yaklaşım’, ‘Sarılığı Olan Bebek ve Çocuk’, ‘Göğüs ağrısı Olan Çocuk’, ‘Hışıltılı Çocuk’, ‘Üst Solunum Yolu Enfeksiyonu Olan Çocuk’, ‘Alt Solunum Yolu Enfeksiyonu Olan Çocuk’, ‘İdrar Yolu Enfeksiyonu Tanı ve Tedavi Yaklaşımı’, ‘Eklem – Bacak Ağrısı Olan Çocuk’ konuları tartışıldı. ‘Çocuk Hekiminin 1 Günü’ Eğitim Toplantısının ikincisi Nisan 2019’ da Girne/Kıbrıs ’da yapılacaktır.