TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ DERNEĞİ 73. BÖLGESEL TOPLANTISI

10 Şubat 2019 Pazar

Türkiye Milli Pediatri Derneği’nin 73. Bölgesel Eğitim Toplantısı 17 Haziran 2016 tarihinde Konya’da yapıldı.