TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ DERNEĞİ 85. BÖLGESEL EĞİTİM TOPLANTISI 4 EKİM 2019’DA ŞANLIURFA’ DA YAPILDI.

08 Ekim 2019 Salı

Türkiye Milli Pediatri Derneği Merkezi, 2005 yılından bu yana ülkemizin çeşitli bölgelerinde eğitim toplantısı düzenlemektedir. Bölgesel eğitim toplantılarında amaç, bölgelerdeki çocuk hekimleri ile tanışmak, konularında deneyimli öğretim üyeleri ile bu hekimlerin sorularına, sorunlarına çözüm aramak, bilimsel destek sunmaktır.85. Bölgesel Eğitim Toplantısı 4 Ekim 2019´da 70 hekimin katılımı ile başarılı bir şekilde yapılmıştır. Toplantı Türkiye Milli Pediatri Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. Enver Hasanoğlu ve Türkiye Milli Pediatri Derneği Şanlıurfa Şube Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Mahmut Demir´in açılış konuşmaları ile başlamıştır. Prof. Dr. Koray Boduroğlu ve Doç. Dr. Doğan Köse´nin oturum başkanlığı yaptığı ilk oturumda Prof. Dr. Hasan Tezer ´Solunum Yolu Enfeksiyonuyla Gelen Çocukta Klinik Çözüm´ başlıklı konuşmayı sunmuştur. Prof. Dr. Alev Hasanoğlu ve Prof. Dr. Aysun Bideci´nin oturum başkanlığını yaptığı ikinci oturumda Prof. Dr. Ayşegül Zenciroğlu ´Solunum Sıkıntısı Olan Yenidoğana Yaklaşım´, Prof. Dr. Serap Sivri ´Metabolik Hastalıklara Yaklaşım´ başlıklı konuşmaları yapmıştır. Katılımcı hekimler açısından çok verimli bir toplantı gerçekleşmiştir.