TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ DERNEĞİ 74. BÖLGESEL EĞİTİM TOPLANTISI 7 NİSAN 2017’DE GAZİANTEP’DE YAPILDI

20 Şubat 2019 Çarşamba

Türkiye Milli Pediatri Derneği Merkezi, 2005 yılından bu yana ülkemizin çeşitli bölgelerinde eğitim toplantısı düzenlemektedir. Bölgesel eğitim toplantılarında amaç, bölgelerdeki çocuk hekimleri ile tanışmak, konularında deneyimli öğretim üyeleri ile bu hekimlerin sorularına, sorunlarına çözüm aramak, bilimsel destek sunmaktır. 74. Bölgesel Eğitim Toplantısı 7 Nisan 2017’de 95 hekimin katılımı ile başarılı bir şekilde yapılmıştır. Toplantı Türkiye Milli Pediatri Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. Enver Hasanoğlu ve Türkiye Milli Pediatri Derneği Gaziantep Şube Başkanı Prof. Dr. Yavuz Coşkun’un konuşmaları ile başlamıştır. İlk oturumda Prof. Dr. Alev Hasanoğlu ve Prof. Dr. Aysun Bideci oturum başkanlığı yapmıştır. Ege Üniversitesi’nden Prof. Dr. Sema Aydoğdu “Malnutrisyon; Tanı, Tedavi ve İzlemde Dikkat Edilecek Noktalar” başlıklı konuşmayı sunmuştur. Prof. Dr. Enver Hasanoğlu ve Prof. Dr. Yavuz Coşkun’un oturum başkanlığını yaptıkları ikinci oturumda Prof. Dr. Özgür Kasapçopur “Çocuklarda Kas-İskelet Ağrıları’’, Doç. Dr. Sinan Akbayram “Anemili Çocuğa Yaklaşım” başlıklı konuşmaları yapmıştır. Katılımcı hekimler açısından çok verimli bir toplantı gerçekleşmiştir.