TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ DERNEĞİ 75. BÖLGESEL EĞİTİM TOPLANTISI 25 MAYIS 2017’DE VAN’DA YAPILDI

22 Şubat 2019 Cuma


Türkiye Milli Pediatri Derneği Merkezi, 2005 yılından bu yana ülkemizin çeşitli bölgelerinde eğitim toplantısı düzenlemektedir. Bölgesel eğitim toplantılarında amaç, bölgelerdeki çocuk hekimleri ile tanışmak, konularında deneyimli öğretim üyeleri ile bu hekimlerin sorularına, sorunlarına çözüm aramak, bilimsel destek sunmaktır.75.Bölgesel Eğitim Toplantısı 25 Mayıs 2017’de 85 hekimin katılımı ile başarılı bir şekilde yapılmıştır. Toplantı Türkiye Milli Pediatri Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. Enver Hasanoğlu ve Türkiye Milli Pediatri Derneği Van Şube Başkanı Prof. Dr. Oğuz Tuncer’ in konuşmaları ile başlamıştır. İlk oturumda Prof. Dr. Alev Hasanoğlu ve Prof. Dr. Özgür Kasapçopur oturum başkanlığı yapmıştır. Ankara Üniversitesi’nden Prof. Dr. Aydan Kansu ‘Malnutrisyon;Tanı, Tedavi ve İzlemde Dikkat Edilecek Noktalar’ başlıklı konuşmayı sunmuştur. Prof. Dr. Enver Hasanoğlu ve Prof. Dr. Oğuz Tuncer’in oturum başkanlığını yaptıkları ikinci oturumda Prof. Dr. Özgür Kasapçopur ‘Çocuklarda Kas-İskelet Ağrılarına Tanılandırıcı Yaklaşım’, Prof. Dr. Caner Kabasakal ‘İdrar Yolu Enfeksiyonlarında Yeni Görüşler’ başlıklı konuşmaları yapmıştır. Katılımcı hekimler açısından çok verimli bir toplantı gerçekleşmiştir.