TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ DERNEĞİ 77. BÖLGESEL EĞİTİM TOPLANTISI

15 Mart 2019 Cuma

1 ARALIK 2017’DE TRABZON’ DA YAPILDI.

Türkiye Milli Pediatri Derneği Merkezi, 2005 yılından bu yana ülkemizin çeşitli bölgelerinde eğitim toplantısı düzenlemektedir. Bölgesel eğitim toplantılarında amaç, bölgelerdeki çocuk hekimleri ile tanışmak, konularında deneyimli öğretim üyeleri ile bu hekimlerin sorularına, sorunlarına çözüm aramak, bilimsel destek sunmaktır.77. Bölgesel Eğitim Toplantısı 1 Aralık 2017’de 140 hekimin katılımı ile başarılı bir şekilde yapılmıştır. Toplantı Türkiye Milli Pediatri Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. Enver Hasanoğlu ve Türkiye Milli Pediatri Derneği Trabzon Şube Başkanı Prof. Dr. Mukaddes Kalyoncu’ nun açılış konuşmaları ile başlamıştır. İlk oturumda Prof. Dr. Alev Hasanoğlu ve Prof. Dr. Embiya Dilber oturum başkanlığı yapmıştır. Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nden Prof. Dr. Canan Aygün ‘0-12 Ay Beslenme Takvimi’ başlıklı konuşmayı sunmuştur. Prof. Dr. Enver Hasanoğlu ve Prof. Dr. Aysun Bideci’ nin oturum başkanlığını yaptıkları ikinci oturumda Karadeniz Teknik Üniversitesi’ nden Prof. Dr. Fazıl Orhan ‘Hangi Hastalarda İmmun Yetmezlik Düşünelim?’ ve Prof. Dr. Mukaddes Kalyoncu ‘İdrar Yolu Enfeksiyonu; Tanı ve Tedavide Yöntem’ başlıklı konuşmaları yapmıştır. Katılımcı hekimler açısından çok verimli bir toplantı gerçekleşmiştir.