TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ DERNEĞİ 78. BÖLGESEL EĞİTİM TOPLANTISI

17 Mart 2019 Pazar

15 ARALIK 2017’DE ANKARA’DA YAPILDI.

Türkiye Milli Pediatri Derneği Merkezi, 2005 yılından bu yana ülkemizin çeşitli bölgelerinde eğitim toplantısı düzenlemektedir. Bölgesel eğitim toplantılarında amaç, bölgelerdeki çocuk hekimleri ile tanışmak, konularında deneyimli öğretim üyeleri ile bu hekimlerin sorularına, sorunlarına çözüm aramak, bilimsel destek sunmaktır.78. Bölgesel Eğitim Toplantısı 15 Aralık 2017’de 220 hekimin katılımı ile başarılı bir şekilde yapılmıştır. Toplantı Türkiye Milli Pediatri Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. Enver Hasanoğlu’un konuşması ile başlamıştır. İlk oturumda Prof. Dr. Aydan Kansu ve Prof. Dr. Leyla Tümer oturum başkanlığı yapmıştır. Prof. Dr. Ömer Erdeve ‘0-12 Ay Beslenme Takvimi’ başlıklı konuşmayı sunmuştur. Prof. Dr. Elif Özmert ve Prof. Dr. İlknur Bostancı’ nın oturum başkanlığını yaptıkları ikinci oturumda Doç. Dr. Özge Soyer ‘Astımda Basamak Tedavisi; Bir Aşağı Bir Yukarı’, Prof. Dr. Hasan Tezer ‘Olgularla Toplum Kökenli Pnömoniler’ başlıklı konuşmaları yapmıştır. Katılımcı hekimler açısından çok verimli bir toplantı gerçekleşmiştir.