TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ DERNEĞİ 79. BÖLGESEL EĞİTİM TOPLANTISI 235 HEKİMİN KATILIMIYLA 9 ŞUBAT 2018’DE DİYARBAKIR’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

25 Mart 2019 Pazartesi

Türkiye Milli Pediatri Derneği Merkezi, 2005 yılından bu yana ülkemizin çeşitli bölgelerinde eğitim toplantısı düzenlemektedir. Bölgesel eğitim toplantılarında amaç, bölgelerdeki çocuk hekimleri ile tanışmak, konularında deneyimli öğretim üyeleri ile bu hekimlerin sorularına, sorunlarına çözüm aramak, bilimsel destek sunmaktır.79.Bölgesel Eğitim Toplantısı 9 Şubat 2018’de 235 hekimin katılımı ile başarılı bir şekilde yapılmıştır. Toplantı Türkiye Milli Pediatri Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. Enver Hasanoğlu ve Türkiye Milli Pediatri Derneği Diyarbakır Şube Başkanı Doç. Dr.İlyas Yolbaş’ ın konuşmaları ile başlamıştır. İlk oturumda Prof. Dr. Alev Hasanoğlu ve Prof. Dr. Aysun Bideci oturum başkanlığı yapmıştır. Ankara Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ömer Erdeve ‘0-12 Ay Beslenme Takvimi’ başlıklı konuşmayı sunmuştur. Prof. Dr. Enver Hasanoğlu ve Prof. Dr. Celal Devecioğlu’nun oturum başkanlığını yaptıkları ikinci oturumda Prof. Dr. Sevcan Bakkaloğlu ‘Artralji – Artritli Çocuğa Yaklaşım’, Prof. Dr. Göknur Haliloğlu ‘Febril Konvülziyon; Tanı, Tedavi, İzlemde Neleri Bilmeliyiz?’ başlıklı konuşmaları yapmıştır. Katılımcı hekimler açısından çok verimli bir toplantı gerçekleşmiştir.