TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ DERNEĞİ 81. BÖLGESEL EĞİTİM TOPLANTISI

25 Nisan 2019 Perşembe

14 EYLÜL 2018’DE ŞANLIURFA’ DA YAPILDI.

Türkiye Milli Pediatri Derneği Merkezi, 2005 yılından bu yana ülkemizin çeşitli bölgelerinde eğitim toplantısı düzenlemektedir. Bölgesel eğitim toplantılarında amaç, bölgelerdeki çocuk hekimleri ile tanışmak, konularında deneyimli öğretim üyeleri ile bu hekimlerin sorularına, sorunlarına çözüm aramak, bilimsel destek sunmaktır.81. Bölgesel Eğitim Toplantısı 14 Eylül 2018’de 110 hekimin katılımı ile başarılı bir şekilde yapılmıştır. Toplantı Türkiye Milli Pediatri Derneği Başkanı Prof. Dr. Aysun Bideci ve Türkiye Milli Pediatri Derneği Şanlıurfa Şube Başkanı Dr. Öğr. Gör. Mahmut Demir’in açılış konuşmaları ile başlamıştır. Prof. Dr. Alev Hasanoğlu’nun oturum başkanlığı yaptığı ilk oturumda Prof. Dr. Merih Çetinkaya ‘0-12 Ay Beslenme Takvimi’ başlıklı konuşmayı sunmuştur. Prof. Dr. Aysun Bideci’nin oturum başkanlığını yaptığı ikinci oturumda Prof. Dr. Semra Atalay ‘Romatizmal Ateş; Güncel Yaklaşımlar’, Prof. Dr. Hasan Tezer ‘Meningokok Enfeksiyonları; Tanı, Tedavi ve Korunma’ başlıklı konuşmaları yapmıştır. Katılımcı hekimler açısından çok verimli bir toplantı gerçekleşmiştir.