Türkiye Milli Pediatri Derneği (TMPD) Heyetinin ,Yunus Emre Enstütüsü İşbirliğiyle Suriye Güvenli Bölgesi’ne Gerçekleştirdiği Ziyaret

24 Kasım 2022 Perşembe

Uluslararası Pediatri Kurumu (IPA) başkanı Prof. Dr. Enver Hasanoğlu başkanlığında Türkiye Milli Pediatri Derneği (TMPD) olarak Yunus Emre Enstütüsüişbirliğinde 21-22 Kasım 2022 tarihlerinde Suriye Güvenli Bölge’ye gidilerek çocuk sağlığı ve hastalıkları alanında çalışmalar gözlemlendi. İki gün süren ziyarette Afrin, Azez, Mare, Çobanbey ve El Bab kentlerinde çocuk sağlığı ve hastalıkları alanında yapılan çalışmalar bilimsel ve tıbbi olarak değerlendirildi, kültürel etkileşim gerçekleştirildi, öğrencilere ve uzmanlara eğitimler verildi ve bölgede gelecekte yapılması planlanan bilimsel ve tıbbi eğitim ve çalışmalar konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

Suriye Güvenli Bölgesinde yapılan çalışmalarda IPA Başkanı ve TMPD Genel Sekreteri Prof. Dr. Enver Hasanoğlu ile birlikte TMPD Önceki Başkanı ve Türk Dili Konuşan Ülkeler Pediatri Birliği (UNPSTR) Başkanı Prof. Dr Koray Boduroğlu, TMPD Yönetim Kurulu Üyesi ve Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. İlyas OKUR, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Adölesan Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Derman, Çocuk Yoğun Bakım Öğretim Üyesi Öğr. Gör. Dr. Selman Kesici ve Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Yenidoğan Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Murat Hirfanoğlu görev aldılar. Tüm ziyaret boyunca Yunus Emre Enstitüsü Suriye Güvenli Bölge Müdürü Fikret Çıtak ve bölgedeki birçok enstitü çalışanı heyete eşlik ettiler.

Ziyaretin ilk gününde, Afrin bölgesi Yunus Emre Enstitüsü Merkezi’nde heyete, Türkçe Okutmanı Emine Altınkaynak tarafından bölge çocuklarına verilen Türkçe dili eğitimi ve gerçekleştirilen kültürel/sanatsal faaliyetler konusunda bilgilendirme yapıldı. Afrin Yunus Emre Enstitüsü tarafından “Barışın Şehri Afrin” adlı resim ve hat sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Sergide, ressam ve hattat Gassan Süleyman’ın eğitmenliğinde Eşria Merkezi ve Afrin Yunus Emre Enstitüsü öğrencilerinin çalışmalarının yer aldığı eserler hakkında öğrencilerden bilgi alındı. Prof. Dr. Enver Hasanoğlu’na bir resim takdim edildi. Sergiye katılan AFAD Bölge temsilcileri, Afrin Vatan Hastanesi Müdürü ve temsilcileri ile görüşüldü. Sonrasında, Afrin Yerel Meclisi ziyaret edilerek Afrin Yerel Meclis Başkanı Muhammed Şeyh Raşid ile görüşüldü. Bölgedeki pediatri hekimlerinin çalışma koşulları ve çocuklar sağlığı için yapılan sağlık hizmetleri ile ilgili bilgi alındı, göçmenler ve çadır kentlerde yaşayan çocuklar için uygulanan koruyucu sağlık hizmetleri, beslenme ve aşılama durumları hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

İlk gün Azez bölgesinde faaliyet gösteren ve T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından kurulan Azez Vatan Hastanesi de ziyaret edilerek Hastane Başhekimi Acil Tıp Uzmanı Dr. Murat Tepe ile görüşüldü. Hastanede ve bölgede çocuk sağlığı alanında yapılan hizmetler hakkında bilgi alındı. Yenidoğan Yoğun Bakım ve Çocuk Yoğun Bakım Üniteleri gezilerek bilgi alındı, destek verildi.
Azez bölgesi Yerel Meclisine gidilerek Azez Yerel Meclis Başkanı Mahmut Hamdan Yusuf  ilebölgede yaşayan çocukların eğitim ve sağlık hizmetleri faaliyetleri konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.
Aynı gün, Azez bölgesinden Mare bölgesine geçilerek Özgür Halep Üniversitesi Rektörü ve Mare Tıp Fakültesi Dekanı ve yöneticileri ile görüşüldü. Dekan Prof. Dr. Cavad Abu Hatab bölgedeki tıp eğitiminin sorunları ve ihtiyaçları konusunda heyete bilgi verdi. Sorunların çözümleri konusunda karşılıklı görüşler paylaşıldı.

Ziyaretin ikinci gününde, Çobanbey bölgesinde T.C. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Çobanbey Tıp Fakültesi ziyaret edilerek Dekan Prof. Dr. Mustafa Aldemir ile görüşülerek bölgedeki tıp eğitimi konusunda, Suriye Güvenli Bölge Sağlık Koordinatörü Uzm. Dr. Ali Muhsin Güvelioğlu, Pediatri Suriye Saha Koordinatörü Uzm. Dr. Kadir Söylemez ve Çobanbey Hastane Başhekimi Acil Tıp Uzmanı Dr. Hüseyin Gürbüz ile bölgedeki sağlık hizmetleri ve çocuk sağlığı konularında fikir alışverişinde bulunuldu. 

T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan ÇobanbeyHastanesi Yenidoğan ve Yoğun Bakım Üniteleri ve Çocuk Sağlığı klinik ve poliklinikleri ziyaret edildi.

Heyetteki öğretim üyeleri tarafından, tıp fakültesi öğrencilerinin de katıldığı bir program ile hastane çocuk uzmanlarına yönelik “Malnütrisyon Tanı ve Tedavi Yaklaşımları” ve “Ergen Sağlığı” konularında sunum gerçekleştirildi.

Çobanbey Hastanesinde Kilis İl Sağlık Müdürü Dr. Mahmut Arık’ın da katılımı ile Suriye Türkmen Birliği Başkanı Mahmut Zengin tarafından heyet başkanımız Prof. Dr. Enver Hasanoğlu’na plaket takdim edildi. 
Heyet tarafından Çobanbey ziyareti sonrasında, El Babbölgesine geçerek burada El Bab Hastanesini ziyaret edildi. El Bab Hastanesi Başhekimi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ziyadeddin Hastürk tarafından bilgi verilerek, hastane Yenidoğan ve Çocuk Yoğun Bakım Üniteleri heyete gezdirildi.

El Bab bölgesi ziyaretinde El Bab 17. Komanda Tugay ve FKHA/S Komutanlığı ziyaret edilerek Tugay konutanıve vatani görevini yapan Mehmetçiklere heyet tarafından minnetleri iletildi.
Yunus Emre Enstitüsü tarafından yapımı gerçekleştirilen Afrin, Azez ve El Bab eğitim ve kültür merkez binalarıziyaret edilerek bölge çocuklarına ve halkına verileneğitim, kültür ve sanat hizmetleri yerinde görüldü. Bu hizmetlerden dolayı, başta Yunus Emre Enstitüsü Suriye Güvenli Bölge Müdürü Fikret Çıtak olmak üzere, tüm okutmanlara, eğitmenlere ve diğer personeleşükranlarımız iletildi.
Ziyaret heyeti, üniversite kampüsünde Kilis Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karaçoşkun tarafından davet edilen rektör yardımcılarının da katıldığı akşam yemeğine katıldılar.
İki günlük Suriye Güvenli Bölge ziyareti süresince, bölgedeki çocuk sağlığı durumu, bu alanda sunulan hizmetlerin düzeyi ve iyileştirmeye ihtiyaç olan alanların neler olduğu gözlemlenerek, gelecekte derneğimiz tarafından sunulabilecek bilimsel destek, danışmanlık, eğitim ve sağlık uygulamaları gibi faaliyetlerin kapsamı konusunda bölge sağlık ekibi ile ön görüşmeler ve fikir alışverişi yapıldı.