Türkiye Milli Pediatri Derneği “Current Pediatri Tanı ve Tedavi – Çeviri Kitabı” Çıktı