Türkiye Milli Pediatri Derneği - Sırbistan Pediatri Derneği Ortak Toplantısı / 20-23 Ekim 2022