TMPD İzmir Şube Etkinliği

11 Mayıs 2019 Cumartesi

Türkiye Milli Pediatri Derneği-İzmir Şubesi planlı eğitim faaliyetlerinden birini daha Türk Pediatri Kurumu’nun İzmir Şubesi ile ortak olarak 15.01.2015 tarihinde Hilton Otel’inde gerçekleştirdi.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Gastroenteroloji ve Beslenme BD’dan Prof. Dr. Raşit Vural Yağcı’nınoturum başkanlığını yaptığı toplantıda aileler tarafından sıkça sorulan sorulardan olan Sıvı ve Besinlerdeki Kimyasal Kirlilik konusunu Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Sosyal Pediatri BD’dan  Prof Dr Sadık Akşit ayrıntılı bir şekilde katılımcılara aktardı. Yine Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden  Neonatoloji BD’dan Prof. Dr. Mehmet Yalaz Yenidoğan Beslenmesinde Güncel Gelişmeler konu başlığı ile sunumu gerçekleştirdi.

Bilimsel içeriği ve görsel sunum zenginliği açısından son derece doyurucu olan konuşmaları yaklaşık 180 pediatri asistan ve uzman hekimi takip etti.