Teşekkür ederiz...

7 Haziran 2021 Pazartesi

Türk Pediatri Kurumu ve Türkiye Milli Pediatri Derneği öncülüğünde kurulan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Tıpta Uzmanlık Yeterlik Kurulu, Ulusal Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Tıpta Uzmanlık Yeterlik Sınavını ülkemizin dört bir köşesinde toplam 11 sehir, 15 merkezde 109 katılımcı ile gerçekleştirmiştir. Emek veren hocalarımıza teşekkür ediyor, tüm katılımcılara başarılar diliyoruz...