Prof.Dr. İhsan Doğramacı: Eğitime adanan hayat

25 Şubat 2022 Cuma

Prof.Dr. İhsan Doğramacı:
Eğitime adanan hayat

 

Sevgili Meslektaşlarımız,

Bugün, 25 Şubat, Türkiye Milli Pediatri Derneği kurucusu Merhum Prof.Dr.İhsan Doğramacı’nın ölüm yıldönümü. Türkiye’de çocuk sağlığı ve hastalıkları ana bilimin kurulmasına, çocuk sağlığının iyileşmesine ve gelişmesine öncülük eden Sayın Prof.Dr.İhsan Doğramacı hocamızı, minnetle ve saygı ile anıyoruz.  Kurucumuz Sayın Prof.Dr.İhsan Doğramacı, Çocuk sağlığı ve hastalıkları konusunda ‘Daha ileriye en iyiye’ ilkesini benimsemiş ve öğrencilerine de öğretisi bu yönde olmuştur. Derneğimiz, Sayın Prof.Dr.İhsan İhsan Doğramacı tarafından 1958’de kurulduğundan bu yana Türkiye’de çocuk sağlığının gelişmesine ve pediatrinin ilerlemesine hizmet etmek için aynı ilkeler  çerçevesinde çalışmalarını sürdürmektedir.  Hocamızın, çocuk sağlığı ve hastalıkları ana bilim dalı kurumları ve tıp fakültelerinin kuruluşlarında ve tıp eğitimine verdiği emek çok sayıda ingilizce ve Türkçe makalede yazılmış,  dünyada ve ülkemizde yaptığı sayısız başarılı çalışmaları aktarılmıştır. Bu gün sizlere hocanın yaşamındaki kilometre taşları hakkında kısa bilgiler sunacağız;

3 Nisan 1915  İhsan Doğramacı Erbil, Irak’ta doğdu
1938           İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesinden mezun 
1938-1940  Uzmanlık, Ankara Numune Hastanesi, Prof.Dr. Albert Eckstein
1942           Evlilik, 3 çocuk babası
1945-1946  Boston Çocuk Hastanesi ve St Louis Çocuk hastanesinde     
                   araştırma görevlisi
1946           Dünya Sağlık Örgütünde görev
1947-1949  Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi’nde Araştırma Görevlisi
1949           Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi’nde Doçent
1955           Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi’nde Profesör
1959-1999   UNİCEF Yönetim Kurulu Başkanı ve üyesi
1963-1965  Ankara Üniversitesi Rektörü
1963-1967  Hacettepe Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı
1967-1975  Hacettepe Üniversitesi Rektörü
1968-1977  Uluslararası Pediatri Kurumu (IPA) Başkanı
1976-1977  Université Descartes  ziyaretçi profesör
1977-1992   IPA Genel Direktörü
1979-1982  Dünya Sağlık Örgütü, Yönetim Kurulu Üyesi, Türkiye delegesi
1992            IPA Onursal Başkanı
1993   Türk Dilli Ülkeler PediatriDernekler Birliği (UNPSTR) Kurucu Başkan
2003           UNİCEF Onursal Başkanı
30 Üniversite’den Onursal Doktora, 8 Ulusal Akademi üyesi, 23 Ulusal Pediatri Akademisi Üyesi

Osmanlı İmparatorluğu zamanında 3 Nisan,1915 tarihinde Erbil,Irak’da doğan İhsan Doğramacı, orta öğrenimini Beyrut Amerikan Üniversitesine bağlı uluslararası özel bir okulda tamamladı. Bağdat Tıp fakültesinde 1932’de başladığı tıp eğitimine İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesinde devam etti ve 1938’de mezun oldu. Uzmanlık eğitimine Prof.Dr.Albert Eckstein denetimindeki Ankara Numune Hastanesi’nde başladı, Boston Çocuk Hastanesi ve St Louis Çocuk hastanesinde araştırma görevlisi olarak çalıştı. Türkiye’ye 1947’de döndü, Ankara Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladı, aynı fakültede1949’da Doçent, 1955’de profesör ünvanını aldı. Ankara Üniversitesi’nde 1954’de Çocuk Sağlığı Enstitüsünü kurdu. ilk Pediatri ve Çocuk Sağlığı Kliniği başkanı oldu. Hacettepe Çocuk  Sağlığı Enstitüsü ve Çocuk Hastanesini (şimdi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi) kuruluşlarını1958’de tamamladıktan sonra, 1963 Hacettepe Tıp Fakültesi ve 1967’de Hacettepe Üniversitesi’nin kurulmasına öncülük etti.

Ankara Üniversite’sinin 1963’de seçilen ilk dekanı ve Hacettepe Tıp Fakültesi’nin ilk Dekanı, Hacettepe Üniversitesi’nin ilk rektörü oldu.  Erzurum Atatürk Üniversitesi’nin 1963, Karadeniz Üniversitesi, Trabzon Tıp Fakültesi’nin 1973’de kuruluşlarını destekledi. Kişisel olarak Hacettepe Üniversitesi ve 1984’te Türkiye’nin ilk Vakıf Üniversitesi olan Bilkent Üniversite’sini kurdu ve 7 Tıp Fakültesi kuruluşuna yardımcı oldu. Türkiye’de 1981 yılında Yüksek Öğrenim Kurulu’nun oluşturulmasında danışmanlık yaptı ve 11 yıl başkanlığını yürüttü, başkanlığı sırasında Kayseri Erciyes, Samsun Ondokuz Mayıs, Sivas Cumhuriyet ve Eskişehir Anadolu Üniversitesi’lerinin  kuruluşuna destek oldu.

Prof.Dr.İhsan Doğramacı, DSÖ ve UNICEF dahil farklı kuruluşlardan çeşitli ödüller ve 250 eğitim sertifikası  aldı.
Hacettepe Üniversitesi’nde diğer üniversitelere örnek oluşturacak tam-gün programını başlattı ve Tıp Fakültesinde Entegre eğitim modeli oluşturdu.  Uluslararası tanınan ‘Turkish Journal of Pediatrics’ ve ‘Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları’ dergilerinin 1958’de kurucusu oldu, 1958-1993 yılları arasında derginin editörü olarak görev yaptı.

Çocuklara olan sevgisi, zekası, yeni fikirlere ve uygulamalara açık oluşu, girişimci ruhu, diplomasideki yeteneği, Arapça, Türkçe, İngilizce, Almanca ve Fransızca gibi çok sayıda derin dil bilgisi ile çeşitli ülkelerde bizzat eğitime katılarak edindiği Çocuk Sağlığı konusundaki bilgilerini Tıp Fakültelerindeki eğitim konusu ile birleştirerek Türkiye’de Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları biliminin gelişmesine ve Tıp eğitiminin ilerlemesine liderlik etmiştir.

Prof.Dr.İhsan Doğramacı, iyi bir eş, baba, hekim, eğitmen, yazar, yönetici, iş insanı ve hayatını dünya çocuklarının sağlığına adamış bilim insanıydı.

 Hocamızı saygı ve rahmetle anıyoruz,

Prof.Dr. Yıldız Camcıoğlu,
Başkan
Prof Dr. Enver Hasanoğlu
Genel Sekreter

 

Türkiye Milli Pediatri Derneği Yönetim Kurulu