KONGRE BİLDİRİ ÖDÜLLERİ

29 Aralık 2020 Salı

KONGRE BİLDİRİ ÖDÜLLERİ

SÖZLÜ BİLDİRİ BİRİNCİLİK

 • [S-41]

  COVID-19 Pandemisi Sırasında Bakteriyel Enfeksiyonlar: Klinisyenlere Ampirik Antimikrobiyal Tedavi İçin Rehberlik Edebilir mi?

  Sibel Laçinel Gürlevik1, Yasemin Özsürekci1, Pembe Derin Oygar1, Özlem Tekşam2, İsmail Ulusoy3, Ali Bülent Cengiz1, Mehmet Ceyhan1
  1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Enfeksiyon Bilim Dalı, Ankara
  2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Acil Bilim Dalı, Ankara
  3Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara

SÖZLÜ BİLDİRİ BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ 3.000 TL

 

SÖZLÜ BİLDİRİ İKİNCİLİK

 • [S-03]

  Farede geri dönüşümlü fetal trakeal oklüzyon: Yeni bir transuterin yöntem

  Nilhan Torlak1, Alkım Yıldırım2, Elif Gökçen Bozkurt2Emrah Aydın2
  1Koç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hücresel ve Moleküler Tıp Programı, İstanbul
  2Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahi Ana Bilim Dalı, İstanbul

SÖZLÜ BİLDİRİ İKİNCİLİK ÖDÜLÜ 2.000 TL

 

SÖZLÜ BİLDİRİ ÜÇÜNCÜLÜK

 • [S-56]

  Sağlık Çalışanı Çocuklarında Uyku Alışkanlıkları COVID-19 Pandemi Sürecinde Daha Mı Fazla Etkilendi?

  Ibrahim Hakan Bucak, Habip Almış, Songül Okay Taşar, Hatice Uygun, Mehmet Turgut
  Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Adıyaman

SÖZLÜ BİLDİRİ ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ 1.000 TL

 

Eğitim ve Sağlıkta Kalite Vakfı Başkanı Prof. Dr. Enver Hasanoğlu Ödülü

 • [S-02]

  Prematüre bebeklerde anne ve bebek bağlanma örüntüleri

  Pınar Zengin Akkuş1, Bahar Bahtiyar Saygan2, Evin İlter Bahadur1, Gökçenur Özdemir1, Hasan Tolga Çelik3, Elif Nursel Özmert1
  1Hacettepe Üniversitesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Gelişimsel Pediatri Bilim Dalı
  2Atılım Üniversitesi, Psikoloji Anabilim Dalı
  3Hacettepe Üniversitesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Neonatoloji Bilim Dalı

Eğitim ve Sağlıkta Kalite Vakfı Başkanı Prof. Dr. Enver Hasanoğlu Ödülü 1.500 TL

 

Yüksek Katılım Ödülleri

 • Dr. Ayça Pınar Nas
 • Dr. Ayşe Mete Yeşil
 • Dr. Nurgül Baldemir

Ödül:  Ipad Mini - Temel Pediatri Kitabı 2. Baskı

 

 • Dr. Bayram Bayramov
 • Dr. Eren Sarı

Ödül: Temel Pediatri Kitabı 2. Baskı