Geleceğin Pediatrisleri

2 Şubat 2023 Perşembe

Sevgili Meslektaşlarımız,
Türkiye Milli Pediatri Derneği’nin Değerli Üyeleri,

Yeni umutlarla bir yıla daha girdik, yeni yılda gönlünüzden geçen dileklerin gerçekleşeceği, huzurlu ve sağlıklı günler diliyoruz. 
Hepinizin bildiği gibi, derneğimizin temel amacı, Türkiye’de çocuk sağlığının gelişmesine ve pediatrinin ilerlemesine hizmet etmektir. İlkemiz, kurucumuz  Prof.Dr. İhsan Doğramacının dediği  gibi ‘daha ileriye, en iyiye’ dir. Bu bağlamda bugün sizleri derneğimiz çatısı altında yeni bir alt yapı oluşumunun haberini vermek istiyoruz.
Derneğimiz yönetim kurulu, hekimliğin bir usta-çırak eğitimi olduğu anlayışı ile, pediatri uzmanları, pediatri veya pediatri yan dal asistanları ile işbirliği içinde, eğitimlerine, araştırmalarına destek vermek, eğitimdeki aksaklıkları, uygulamalardaki yetersizlikleri birlikte çözmek amacı ile TMPD çatısı altında ‘Geleceğin Pediatristleri’ alt yapısını oluşturma kararı almıştır.
Derneğimiz yönetim kurulu üyeleri Prof.Dr İlyas Okur, Prof.Dr. Merih Çetinkaya, Prof.Dr Mustafa Arga bu görevi üstlenerek Dr.İbrahim İrfanoğlu ve Dr.Nazmi Mutlu Karakaş’ın katkıları ile Geleceğin Pediatristleri’ alt yapısını oluşturmuşlardır. Yüreğini katarak emek veren değerli meslektaşlarımıza ve bu oluşuma çalışma hevesi ile katılan çocuk hekimi ve çocuk hekim adaylarına sonsuz teşekkürler ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz.
Dernek yöneticileri olarak bizlerin görevi, ‘Geleceğin Pediatristleri’ne çocuk hekimliği yolculuğunda rehber olmaktır. Çalışmaların, çocuk hekimlerinin olduğu kadar çocuk sağlığının da iyileşmesinde yol gösterici olacağına inanıyoruz.
Hepinizi sevgi ve saygı ile selamlıyoruz.

Türkiye Milli Pediatri Derneği Yönetim Kurulu,          

Prof.Dr Enver Hasanoğlu
Prof.Dr. Yıldız Camcıoğlu, Başkan     
Prof.Dr. İlyas Okur