DUYURU...

23 Kasım 2021 Salı

 23 Kasım, 2021

Türkiye Milli Pediatri Derneğinin Değerli Üyeleri,  Sevgili Meslektaşlarımız,

Derneğimiz, ulusal ve uluslararası çocuk sağlığı ile ilgili kurumlarla işbirliği içinde, çocuk hekimlerine çocuk sağlığını ilgilendiren her konuda güncel bilgileri aktarmak ve eğitimlerini sağlamak, çocuk ve ergen sağlığının iyileşmesine hizmet etmek amacı ile bilimsel kongreler, sempozyumlar, eğitim toplantıları,  kurslar ve pandemi sürecinde çevrimiçi konferanslar düzenlemekte ve kurumlar arası iletişimleri sağlamaktadır.  

Antalya’da gerçekleştirilen 65. Türkiye Milli Pediatri Derneği kongresi sırasında, 7 Kasım, 2021 tarihinde derneğimizin genel kurul toplantısı yapılmış ve yeni yönetim kurulu üyeleri seçilmiştir.  Yeni yönetim kurulu olarak, 16 Kasım, 2018-6 Kasım, 2021 tarihleri arasında Prof. Dr. Koray Boduroğlu başkanlığındaki yönetim kurulu üyelerinin gayretleri ve  IPA Başkanı Prof. Dr. Enver Hasanoğlu’nun liderliğinde  Türkiye Milli Pediatri Derneğinin ülkemizde ve uluslararası pediatri  platformlarında  gerçekleştirdikleri tüm etkinlikleri sizlere aktarmak, geçen dönem yönetim kurulu üyelerine yaptıkları çalışmalar ve verdikleri emekler için teşekkür  etmek istedik. Bu vesile ile çocuk hekimlerini de yakından ilgilendiren ve dünyanın gündeminde yer alan bazı haberleri de sizlerle paylaşmayı uygun bulduk.

Uluslararası Pediatri Kurumu (IPA)

Uluslararası Pediatri Kurumu (IPA), 1910 yılında Paris’de kurulmuş olup, bünyesinde 149  ülkeden 168 Pediatri derneğini, dünyanın 7 bölgesel Pediatri Birliğini barındırmaktadır. Dünyadaki 2 milyardan fazla çocuk ve ergen sağlığının iyileşmesi için çalışmakta olan 1milyondan fazla çocuk hekimini temsil etmektedir.

1987 yılından beri Türkiye Milli Pediatri Derneği Genel Sekreter’liğini başarı ile yürüten Prof. Dr. Enver Hasanoğlu, Mart, 2019 ‘da Uluslararası Pediatri Kurumu (IPA) gelecek başkanı olarak seçilmiş, 8 Mayıs, 2021 tarihinden itibaren Uluslararası Pediatri Kurumunun Başkanı olarak göreve başlamıştır.  Kurucumuz, Prof.Dr.İhsan Doğramacı’ dan sonra  bu kuruma başkan seçilen ikinci Türk  çocuk hekimidir. Ülkemiz ve Derneğimiz adına gurur duyuyor, Prof. Dr. Enver Hasanoğlu’nu yürekten kutluyoruz.  Yeni görevini sağlıkla ve başarı ile yürütmesini diliyoruz. 

Türk Dili  Konuşan Ülkeler Pediatri Birliği (Union of National Pediatric Societies of Turkish Republics; UNPSTR), 1993’de Ankara’da kuruldu. Prof. Dr. Enver Hasanoğlu, uzun yıllar yürüttüğü  UNPSTR başkanlığını 2020 yılında Prof.Dr. Koray Boduroğlu’na devretmiştir. Yönetim kurulu üyemiz Prof.Dr.Koray Boduroğlu’na yeni görevinde verimli ve başarılı çalışmalar diliyoruz.

Eğitim Etkinlikleri

Derneğimizin 16 Kasım, 2018 - 6 Kasım, 2021 tarihleri arasında yönetim kurulu başkanı Prof.Dr.Koray Boduroğlu ve  değerli yönetim kurulu üyeleri tarafından  gerçekleştirilen ve sizlerin katılımı ile zenginleşen  çeşitli eğitim  etkinliklerini sizlere aktarmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.

Ulusal ve Uluslararası Kongreler

14-18 Kasım, 2018  62. Türkiye Milli Pediatri Derneği Kongresi, ANTALYA

Uluslararası katılımlı ‘Çocuk İhmal ve İstismarı’ Çalıştayı

17. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi

5. İran-Türkiye  PediatriToplantısı

30 Ekim-03Kasım, 2019  63. Türkiye Milli Pediatri Derneği Kongresi, KIBRIS

Uluslararası katılımlı Aşı kararsızlığı-Reddi’ Çalıştayı

18. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi

1. Pediatri Diyetisyenliği Kongresi

5. İtalya-Türkiye Pediatri Toplantısı

15 -20 Aralık, 2020  64. Türkiye Milli Pediatri Derneği Kongresi, Çevrimiçi KONGRE

19. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi

03-07 Kasım, 2021  65. Türkiye Milli Pediatri Derneği Kongresi, ANTALYA

20. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi

2. Pediatri Diyetisyenliği Kongresi

19-22 September 2019  17th Congress of Pediatricians of Turkish and Eurasian Countries,

(17th UNPSTR – Eurasia Congress), Baku, Azerbaijan

Bölgesel Eğitim Toplantıları

27 Mart, 2019          82. Bölgesel Eğitim Toplantısı, Adana

5 Aralık, 2019         Ankara Bölgesel Eğitim Toplantısı

25-27 Nisan, 2019   2.Çocuk Hekiminin Bir Günü, interaktif olgularla,  Girne, KIBRIS

15- 17 Ekim, 2020  3. Çocuk Hekiminin Bir Günü, interaktif olgularla, Çevrimiçi, Girne, KIBRIS

30 Eylül- 3Ekim, 2021  4. Çocuk Hekiminin Bir Günü, interaktif olgularla, Girne, KIBRIS

Ulusal ve uluslararası çevrimiçi eğitim konferansları;

05.02.2019  Toplum kökenli Pnömoni

12.03.2019  Ne zaman metabolik hastalık  düşünelim?

25.03.2019  Metabolik hastalıklara acil yaklaşım ve tedavileri

20.04.2020  Korona Virus Enfeksiyonu ve Salgında Çocuklar

15.05.2020  Soru ve cevaplar ile Korona Virüs. Salgını

18.05.2020  Çocuklar ve Ergenler açısından COVID-19 Pandemisi

28.05.2020  Malnutrisyonlu çocuklarda enfeksiyon, beslenme ve Enfeksiyonda çocuklar nasıl etkileniyor ?

02 Haziran, 2020  Responding to the  COVID-19 Pandemic in Children & Refugees: A cross cultural Analysis

24.06.2020  Ateşli Çocuğa Yaklaşım

29.06.2020  UNPSTR Webinar; COVID ve Çocuklar

30.06.2020  Çocuklarda akut ishal,  Çinkonun Çocuk sağlığında önemi

08.07.2020  Pandemi döneminde Çocuk Sağlığı-Uluslararası katılımlı

09.07.2020  Büyümenin değerlendirilmesi, büyüme bozuklukları, Çocuklarda vitamin ve mineral kullanımı 

16.07.2020  Meningokok Hastalıkları ve  Meningokok aşılamasında takvim uygulamaları

20.08.2020  Gecikmiş aşılarda takvim uygulaması

27.08.2020  Meningokok hastalıkları ve korunma

03.09.2020  Aşıların yükselen değerinin  korunması

10.09.2020  En güncel menenjit sürveyans verileri

25.02.2021  İnek sütü protein Allerjisi tanı ve tedavisi,  Atopik dermatit tanı ve tedavisi

31.03.2021  Çocuklarda Covid aşılaması, Anafilaksi tanı ve yönetimi

03.05.2021 Güncellenen  ulusal rehberışığında olgularla  Astım. Tedavisine. bakış

20.05.2021 AteşYönetimi

27.05.2021 Büyümeyen çocuğa yaklaşım

Dernek üyelikleri ve işbirlikleri

Derneğimiz, Uluslararası Pediatri Kurumu (IPA), Avrupa  Pediatri Akademisi(EAP), Orta Doğu ve Akdeniz Ülkeleri Pediatri Derneği (UMEMS), Türk Dili  Konuşan Ülkeler Pediatri Birliği (UNPSTR) üyesi olup işbirliği içinde çalışmaktadır. Bu yıl IPA’nın hazırladığı Çevrimiçi Aşı Güven Kursuna (Online IPA Vaccine Trust Course) ülkemiz çocuk hekimlerinin de ilgisi ve katılımı ile 133 ülkeden 5081  hekim eğitimlerini tamamlayarak sertifika almışlardır.  Kurs eğitimi, Türkçe dahil 7 dilde verilmekte olup ücretsizdir ve gördüğü ilgi nedeniyle kurs halen sürdürülmektedir.

UMEMPS, UNIPSTR kongreleri ve ortak anlaşmalar sonucu yapılan pediatri toplantılarına derneğimiz üyelerinden konuşmacılar katılarak bilimsel katkıda bulunmuşlardır. Özellikle Türk Dünyası Ülkeleri Pediatri Dernekleri ile işbirliği güçlenerek sürdürülmüştür.

Türkiye Milli Pediatri Derneği, Türk Pediatri Kurumu ile işbirliği yaparak  Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Tıpda Uzmanlık Yeterlik Kurulu, sürekli mesleki gelişme komisyonu kurulmuş ve genel kurul düzenlenmiştir. Farklı illerde yapılan Tıpda Uzmanlık Yeterlik Sınavını kazanan çocuk hekimlerine yeterlilik belgeleri ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Tıpda Uzmanlık Yeterlik Kurulu tarafından 7 kurumdaki Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalına Akreditasyon belgeleri  04.11.2021 tarihinde 65.TMPD  Kongresinde  verilmiştir. Tüm kurumları, kurum başkanlarını ve hekimleri başarılı çalışmalarından dolayı yürekten kutluyoruz.

Derneğimiz, Sağlık Bakanlığı, Suriyeli Göçmen Çocuklarla ilgili Projeler, Milli Eğitim Bakanlığı, AFAD, Türk Tabipler Birliği, Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu, gibi ulusal çeşitli kurum ve kuruluşlarla da işbirliğini sürdürmektedir.

Türkiye Milli Pediatri Derneği Çocuklara ve Çocuk Sağlığına Hizmet Ödülleri, 8 Mayıs 2019, Ankara’da düzenlenen törende Prof. Dr. İbrahim Ildırım, Prof. Dr. İmran Özalp ve  AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu’na takdim edilmiştir.

Kitaplar

Temel Pediatri Kitabının ikinci baskısı iki cilt olarak güncellenmiştir. Current Tanı ve tedavi pediatri kitabı türkçe’ye çevrilerek çocuk hekimlerinin yararına sunulmuştur.

Dergiler

Derneğimiz, ICC ve Hacettepe Üniversitesi Çocuk Sağlığı Enstitüsü ile ortak çıkarılan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ve The Turkish Journal of Pediatrics Dergilerini desteklemektedir. ‘The Turkish Journal of Pediatrics’ Dergisinin ‘impact’ faktörü 2020 yılında  0.541’ ye yükselmiştir. Başarılı çalışmaları ile dergiyi yücelten,  dergi  editörü Prof.Dr.Turgay Çoşkun ve yardımcı editörler Prof.Dr.Ali Düzova ve Doç.Dr.Sinem Akgül’ü   yürekten kutluyoruz. Tüm meslektaşlarımızı dergilere destek vermeye çağırıyoruz.

Gündemdeki haberler

Pandemi

COVID-19 salgınının başlamasından itibaren, 0-18 yaş arasındaki çocukların COVID-19   verileri incelendiğinde  SARS-Cov-2 enfeksiyonu çocuklarda  erişkinlere göre daha hafif seyretmekte olup 10 – 19 yaş arasında ölüm oranı % 0,2’dir. Çocukların COVID-19 enfeksiyonunda, erişkinlerde kullanılmakta olan ilaçların bilimsel kanıt düzeyi belirlenmemiş olması nedeniyle, destek tedavisinin yanısıra yine erişkinlere sunulan tedavi seçenekleri göz önünde tutulmaktadır. Sağlık Bakanlığının hazırladığı rehbere dayanarak tedavide kullanılabilen ilaçların istenmeyen yan etkileri de dikkate alınmalıdır. Son senelerde çocuklarda Kawasaki hastalığına benzer klinik bulgular gösteren  ‘aşırı inflamatuvar yanıt ile ilişkili sendrom (MIS-C) tanımlanmış ve hastalığın çocuklarda da ciddi hastalıklara yol açabileceği gündeme gelmiştir. Bu bağlamda, çocukları SARS-CoV-2 enfeksiyonunda korumada aşı uygulaması başlamıştır. FDA, Pfhizer-Biontech aşısının önce 12 yaş üzeri, yakın tarihte 5 yaşın üzerindeki çocuklara uygulanması için acil kullanım onayı vermiştir. Sinovac’da Çin’de  3-17 yaş arasındaki 100 000 den fazla çocuğa uygulanmıştır. Ülkemizde 12 yaş üzeri çocuklara ve gençlere Pfhizer-Biontech aşısı uygulanmaktadır.  SARS-Cov-2 enfeksiyonundan 12 yaşından küçük çocukları korumak ve toplum sağlığı adına, hijyen kurallarına uyum, maske kullanımı ve mesafe bırakılmasının yanısıra aile fertleri, eğitim, ulaşım, temizlik görevlileri, çocuğun bakımı üstlenen erişkinlerin mutlaka COVID-19 aşılarını yaptırmaları gereklidir. IPA Başkanı ve Derneğimiz Genel Sekreteri Prof. Dr. Enver Hasanoğlu, televizyon ve gazetelere çıkan basın duyurusunda, ülkemizde COVID-19’un hızla artmakta olduğunu, enfeksiyonun yayılmasının 12 yaş üstü kişilerin aşı olmaları ile engellenebileceğini duyurmuştur.

İklim değişikliği

Dünya, insanların kullandığı kömür, petrol ve gaz gibi fosil ürünleri ile giderek ısınmakta, seller, orman yangınları, yerel aşırı sıcakların neden olduğu enfeksiyon hastalıkları ile boğuşmaktadır. Dünyadaki iklim değişikliğinin insan sağkalımını ve çocuk sağlığını etkileyen  boyutlara ulaşmakta olduğu uyarıları ile 10 Kasım, 2021’de fizik ve fizyolojik olarak etkilenen  ergenlerin iklim değişimine uyumu ve sağlığını iyileştırme çabalarının tartışıldığı ‘COP26 Health Programı’(Building Adolescents’ Resilience to Climate Change),   Uluslararası Tıp öğrencileri Birliği ‘International Federation of Medical Students Association) işbirliği ile düzenlenmiştir. Türkiye dahil konferansa katılan dünya liderleri, ülkelerinde 2030 yılına kadar CO2 emisyonunu azaltmak için imza atmışlardır. Çocuk hekimlerinin bu değişime hazırlıklı olması  ve çocuk sağlığını korumaya  yönelik stratejik çalışmalara destek vermesi yönünde makaleler pediatri dergilerinde yer almaktadır.

Dünya Çocuk Hakları Günü

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından  evrensel nitelikte olan ‘Dünya Çocuk Hakları Günü’, 1989 yılından bu yana her yıl  20 Kasım’da kutlanmaktadır. Türkiye’de, Çocuk Hakları Sözleşmesi’ 2 Ekim 1995'te uygulamaya konulmuştur. Son 10 yılda göçe zorlayan savaşlar, yoksunluk ve yoksulluk içinde sağkalım savaşı veren çocuklar için çocuk hakları büyük önem taşımaktadır.  Çocuğun yaşama ve gelişme, eğlenme, istismar ve ihmalden korunma, düşünce özgürlüğü, sağlık hizmetlerine ve eğitime erişim hakları yeniden gündeme gelmelidir.  Ana ve babanın rolü ve sorumluluğu ve  çocuğun ihmal edildiği durumlarda ise devletin rolü ve sorumluluğu benimsemesi  gelecek kuşakların korunmasını sağlayacak bir uygulamadır.  Özel gereksinimleri olan yada özürlü çocukların hakları da unutulmamalıdır. UNİCEF’in 10 Kasım, 2021 raporuna göre dünya genelinde engelli çocuk sayısının yaklaşık 240 milyon olduğu ve her 10 engelli çocuktan sadece 1’inin sağlık ve eğitim hizmetlerinden yararlanabildiği bildirilmektedir. Engellilik, her hastalıkta farklı belirtiler ile ortaya çıkmakta ve farklı gereksinimlere neden olmaktadır. Engelli çocukların toplumsal hayata katılımları, ancak eğitim, sağlık ve sosyal alanlarda yaşıtları ile eşit hakları paylaşmaları ile başarılabilir. Dernek olarak her zaman çocuk haklarının savunucusu olacağız.

Tedavide yenilikler

Dünya da  ‘ herkese uyan tek ilaç’ (one drug fits all)  tedavi modeli yerine artık ‘tek ilaç herkese uymaz’  (One drug doesn’t suit all) sloganı ile‘ Kesin Tıp’ (Precise Medicine) başlığı altında  araştırmalar, aydınlatıcı toplantılar yapılmakta ve tedaviler düzenlenmektedir. Günümüzde kanser, hematoloji, genetik ve immün sistemin doğuştan kusurları gibi hastalık örneklerinde kullanılmaktadır.  Tedaviler, hastanın genleri, görüntülemesi, yaşadığı çevre ve yaşam tarzı göz önüne alınarak kişiye özgün olacak şekilde evrilmeye başlamıştır. Çocuk hekimi, bu yeni tedavi seçeneklerine hazırlıklı olmalıdır.

Teşekkür

Türkiye Milli Pediatri Derneğinin2018-2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen tüm etkinliklerini başarı ile  hayata geçiren, IPA Başkanı Prof.Dr.Enver Hasanoğlu ve Dernek Başkanı Prof.Dr.Koray Boduroğlu liderliğindeki yönetim kurulu üyelerine, dernek bilgisi ile destek olan geçmiş başkan  Prof.Dr.Aysun Bideci’ye verdikleri emekler için yürekten teşekkür ediyoruz, deneyimleri bize ışık tutacaktır.  Kongre, eğitim toplantıları, çevrimiçi konferanslarda güncel bilgi ve deneyimlerini koşulsuz aktaran tüm konuşmacılara, dernek sekreterliğine, buluşmamızı sağlayan ve destek veren Netkon-Serenas firmalarına sonsuz teşekkürlerimizi sunarız.

Değerli üyelerimiz, 30 Eylül- 3Ekim, 2021 tarihinde Girne’de yapılan 4. Çocuk Hekiminin Bir Günü ve 03-07 Kasım, 2021tarihinde Antalya’da zengin bilimsel içerik ile gerçekleştirilen 65. Türkiye Milli Pediatri Derneği Kongresi, pandemiye rağmen çok sayıda meslektaşımız ile yeniden yüzyüze buluşma fırsatı yarattı, bilgilerimiz tazelendi ve dostluklar pekiştirildi. Kongre, eğitim toplantıları, sempozyum ve çevrimiçi konferanslara katılan, ilgilerini esirgemeyen, her eğitim toplantısının başarısına ortak olan siz değerli üyelerimize çok teşekkür ediyor, bir başka eğitim toplantısında sağlıkla yüzyüze görüşmeyi ve çevrimiçi konferanslarda buluşmayı diliyoruz. Kongreye katılamayan meslektaşlarımız için, izin veren konuşmacıların yansıları ve konuşmaları derlendikten sonra üyelik çerçevesinde izlenme olanağı sağlanacağını da duyururuz.

Son söz 

Derneğimizin kurucusu merhum Prof.Dr.İhsan Doğramacı  her ölüm yıldönümünde yönetim kurulu ve  üyelerimizin katılımları ile mezarı başında saygı ve minnetle anılmaktadır. Sağlığında her yıl sonunda yönetim kurulu üyelerini evine davet eder, kişileri tanımaya çalışır ve dernek için önerilerde bulunurdu. Yeni yönetim kurulu olarak bizde anısı önünde saygı ile eğiliyoruz.

Hastalarının sağlığına kavuşması için mücadele verir iken, SARS-CoV-2 enfeksiyonuna yakalanıp hayatını kaybeden çok değerli  meslektaşlarımızı ve sağlık çalışanlarını minnet ve saygı ile anıyor, rahmet diliyoruz.

Türkiye Milli Pediatri Derneği yeni yönetim kurulunda görev alan değerli meslektaşlarımız ve IPA Başkanı Prof.Dr.Enver Hasanoğlu liderliğinde, merhum İhsan Doğramacı  Hocamızın dediği gibi ülkemiz çocuk hekimlerini ‘ Daha  ileriye en iyiye ‘  taşımak ve her yaşta çocuğun sağlığını iyileştirmek üzere  hep birlikte çalışmanın heyecanını yaşıyoruz.

Bu dernek hepimizin, siz değerli üyelerimizin desteği, katılımları ve önerileri doğrultusunda hep birlikte dernek bayrağını daha ileriye taşıyacağımıza inanıyoruz. Yeniden buluşuncaya dek sağlıkla kalın ve bizi izleyin.

Sevgi ve saygı ile,

Yönetim kurulu adına Prof. Dr. Yıldız Camcıoğlu, Başkan

2021-2024  Kasım, TMPD  Yönetim  Kurulu Üyeleri

Prof. Dr. Enver Hasanoğlu, IPA Başkanı

Prof. Dr. Koray Boduroğlu, UNPSTR Başkanı

Prof. Dr. Ayhan Dağdemir 

Prof. Dr. Aysun Bideci

Prof. Dr. Elif Özmert

Doç. Dr. İlyas Okur

Doç. Dr. Mustafa Arga                                                         

Prof. Dr. Asuman Çoban

Prof. Dr. Merih Çetinkaya                

Prof. Dr. Betül Ulukol           

Prof. Dr. Hasan Tezer            

Prof. Dr. Özlem Tekşam

Prof. Dr. Fulya Gülerman                                                     

Denetleme Kurulu üyeleri

Prof. Dr. Hakan Poyrazoğlu

Prof. Dr. İlknur Bostancı

Prof. Dr. Canan Aygün