DÜNYA KIZ ÇOCUKLARI GÜNÜ

8 Mart 2019 Cuma

Kız çocuklarına karşı ayrımcılığın olmadığı ve onların insan haklarından tam ve etkili bir şekilde yararlandığı bir Türkiye ve Dünya için Türkiye Milli Pediatri Derneği ve üye hekimleri olarak çalışmaya devam ediyoruz. ”

Milli Pediatri Derneği