Dünya Emzirme Haftası...

9 Ağustos 2021 Pazartesi

1-7 Ağustos

DÜNYA EMZİRME HAFTASI KUTLU OLSUN

Emzirmenin başlatılması, sürdürülmesi ve her zaman desteklenmesi konusunda hepimizin görev ve sorumlulukları bulunmaktadır. Özellikle emzirme desteğinin lideri olarak çocuk hekimi ne kadar anne sütü taraftarı ise emzirme süreci o kadar başarılı geçecektir. Çocuk Hekiminin anneleri, aileleri emzirme konusunda eğitmesi ve desteklemesi YAŞAMSAL dır.

Emzirme ve anne sütü bebek beslenmesinde altın standarttır. Anne sütü içeriğindeki her anne ve bebeğe özgün özellikleri ile eşi benzeri yoktur. Her bebeğe her yaşta uygun besin ve bağışıklık desteğini sağlar. Emzirme bebek için ömür boyu yararları olan ideal bir beslenme türüdür. Anne sütünün kısa ve uzun vadede bebeğin sağlıklı büyüme ve gelişimi için yararları kanıtlanmıştır. Kadınların anne sütü ve emzirmenin yararları konusunda eğitilmeleri gelecek nesillerin sağlığı açısından çok önemlidir.

Emzirmenin yaygınlaşması sayesinde insan nesli daha sağlıklı ve daha zeki olacaktır.

Emzirme ile gelişmişlik seviyeleri farklı ülkeler arasındaki ayrım ve eşitsizlik azalmakta, emzirilmekten tüm bebekler eşit yararlanmaktadır.

Emzirmenin doğum sonrası hemen başlamasını, 6 ay süresince tek başına sürdürülmesini, anne ve bebek istediği sürece de tamamlayıcı beslenmeyle birlikte 2 yaş sonrasına kadar da sürdürülmesini önermekteyiz.

Son yıllarda anne sütü içeriği, bebekler, çocuklar ve anneler için kısa ve uzun dönem yararları ile emzirmenin bir tercih değil kanıtlanmış bir sağlık gerekliliği olduğu konusunda müthiş bir bilgi birikimi oluşmuştur.

Anne sütü ve emzirmenin bebek ve çocuklar için hem kısa dönemde hem de uzun vadede  yararları kanıtlanmıştır.

İçerdiği bebeğe özgü eşsiz enerji ve besinsel içeriği sayesinde ideal büyüme ve gelişim sağlar.  Emzirme özellikle gastroenteritler, alt solunum yolu enfeksiyonları ve otitis media olmak üzere çocukluk enfeksiyon hastalıklarının riskini, sıklığını, ciddiyetini, morbidite ve mortalitesini azaltır.

Anne sütü eşsiz biyoaktif ve bağışıklık eleman içeriği ve özgül mikrobiyomu sayesinde bebeğin bağırsak florasının uygun gelişimini, bağışıklığının doğru olgunlaşmasını sağlarken; diyabet, obezite, kalp-damar hastalıkları gibi uzun vadeli önemli sorunları da önlediği kanıtlanmıştır.  

Bilişsel gelişimi olumlu etkiler, zekayı artırır.

Prematüre annenin sütünün farklı yararlı içeriği sayesinde; anne sütü ile beslenen prematüre bebeklerde, NEK, sepsis, ROP, BPD başta olmak üzere  çoğu prematürite sorunlarının görülme sıklığı, ağırlığının azaldığı, uzun dönemde nörogelişimsel olumlu etkilerinin olduğu kanıtlanmıştır.

Anne sütü ve emzirme; doğumdan itibaren bebek ve çocuk beslenmesinin ”hayat kurtarıcı“ en ideal doğal yoludur.

Bebek ve çocukların ölüm riskinin emzirilmeyenlerde emzirilenlere göre 50 kat kadar fazla olduğuna dair veriler bildirilmektedir.

Ayrıca emzirme, gelişmiş ülkelerde bebek ölüm nedenleri arasında ilk sırada olan “ani bebek ölümü” sıklığını da azaltır.

Emzirme ile yılda 800.000 den fazla 5 yaşından küçük çocuk ölümünün önlenebileceği, üstelik enfeksiyona bağlı ölümlerin de yarıya düşürülebileceği bildirilmektedir. Emzirme sayesinde yılda 20.000 meme kanseri ölümü de önlenecektir

SON SÖZ:

Anne sütü; bebeklerin beslenmesinde bir altın standard olarak kabul edilen;  biyolojik, dinamik, binlerce yılda evrimleşmiş, özgün, taklit edilemez eşi ve benzeri olmayan bir içeriktir.

Hala birçok içeriği, özellikleri ve etki mekanizmaları keşfedilmeyi beklemektedir.

Emzirme  “anne-bebek-süt” üçlüsü arasındaki karmaşık iletişim sayesinde kişiselleştirilmiş bir tıbbi yaklaşım örneği olarak değerlendirilmelidir.

Karşısındaki engelleri ve sorunları yenmek için mücadele etmeye,  taraftarı olmaya değer…

 

ÖNCELİĞİMİZ ANNE SÜTÜ VE EMZİRME OLMALIDIR !

Her durumda

Önce emzirmeye zarar verme !!

 

TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ DERNEĞİ