COVID-19 BİLGİLENDİRME...

24 Mart 2020 Salı

Coronavirüs’ler Coronaviridae ailesine zarflı bir RNA virüsleridir. İnsanlarda ve hayvanlarda önemli bir patojendir. İnsanlarda Coronavirüs’ün neden olduğu hastalık spektrumu basit soğuk algınlığından Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS) ve Şiddetli Akut Solunumuna (SARS) kadar değişkenlik gösterebilmektedir. 2019 yılında ilk kez tanımlanan yeni bir coronavirüs (2019-nCoV)’ün etken olduğu hastalık DSÖ tarafından COVID-19 olarak adlandırılmıştır.

2019-nCoV’nun inkübasyon döneminin maruziyetten sonraki 14 gün içinde olduğu düşünülmektedir. Ateş, öksürük, nefes darlığı ve akciğer grafisinde bilateral infiltratlarla karakterize pnömoni tablosu en sık görülen klinik belirtidir. Bununla birlikte hafif solunum yolu hastalıklarından şiddetli hastalıklara (solunum yetmezliği, septik şok veya yoğun bakım gerektiren diğer organ yetmezliği dahil) kadar geniş bir hastalık yelpazesi ile başvurabilirler.

Çocuklar COVID-19 için, mevcut kanıtlara göre yetişkinlerden daha yüksek riske sahip değillerdir. Bazı çocuklar ve bebekler COVID-19 hastası olmakla birlikte, yetişkinler bugüne kadar bilinen vakaların çoğunu oluşturmaktadır.

COVID-19 semptomları çocuklarda ve yetişkinlerde benzerdir. Bununla birlikte, COVID-19'u doğrulanmış çocuklar genellikle hafif semptomlarla başvurmuştur. Çocuklarda bildirilen semptomlar ateş, burun akıntısı ve öksürük gibi soğuk algınlığı semptomlarını içerir. Kusma ve ishal de bildirilmiştir. Bazı çocukların, örneğin altta yatan tıbbi durumları ve özel sağlık bakımı ihtiyaçları olan çocuklar gibi ciddi hastalık riski altında olup olmadığı henüz bilinmemektedir. Çocuklar bu virüsü yaşlı yetişkinler ve ciddi kronik tıbbi rahatsızlıkları olan kişiler de dahil olmak üzere daha yüksek risk altında olabilecek bireylere geçirebilirler.

Çocuklara, sağlıklı kalmak için herkesin yapması gereken doğru el yıkama, dezenfektan kullanımı, hasta olan bireylerden kaçınma, yıkanabilir oyuncaklar ile oynama, yüksek temas yüzeylerinin günlük temizliği ve dezenfeksiyonu gibi önlemlerin öğretilmesi ile COVID-19'un yayılmasını durdurmaya yardımcı olabilirsiniz.

Covid-19 için vaka yönetim ve sorgulama şemalarına T.C.Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan https://covid19.saglik.gov.tr/tr/ linkinden ulaşabilirsiniz.

Covid-19 kesin ve şüpheli yenidoğana yaklaşım için Türk Neonatoloji Derneği’nin hazırladığı önerileri kullanabilirsiniz ( http://www.neonatology.org.tr/ )

Covid-19 için çocuk hasta yönetim ve tedavisine T.C.Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan https://covid19.saglik.gov.tr/tr/ linkinden ulaşabilirsiniz

(https://covid19.saglik.gov.tr/depo/tedavi/COVID19-_Cocuk_Hasta_Yonetimi_ve_Tedavisi.pdf )