ÇOCUK YAŞTAKİ GEBELİKLER ENGELLENMELİDİR

22 Mart 2019 Cuma

On sekiz yaş altı her birey çocuktur. Çocuklar fiziksel ve ruhsal olarak gebeliğe hazır değildir.

Türkiye Milli Pediatri Derneği olarak,18 yaş altı tüm çocuk gebeliklerinin psiko-sosyal ve adli açıdan detaylı değerlendirilmesinin gerekliliğini savunuyoruz.

On beş yaş altı çocuğun cinsel ilişkiye rızası söz konusu değildir ve bu gebeliklerin tümünün adli makamlara bildirimi kanunlarımıza göre zorunludur.

On beş yaş üzerinde de, çocuğun rızası olduğu belirtilse bile, her ergen gebeliğinin mutlaka cinsel istismar ve psiko-sosyal risk faktörleri açısından değerlendirilmesi ve izlemi gereklidir. Aksi yönde tutumlar, bu çocukların hayatını karartmakla kalmaz, çocuk gebeliklerini normalleştirmeye ve toplumsal yozlaşmaya hizmet eder.