16. UNPSTR KONGRESİ 20 – 22 EYLÜL 2018, PENZA, RUSYA

26 Nisan 2019 Cuma

16.UNPSTR toplantısı Türkiye Milli Pediatri Derneğinin katılımıyla 20 – 22 Eylül 2018 tarihlerinde Penza, Rusya’da yapılmıştır. Toplantı Rusya Çocuk Sağlığını Koruma Sisteminin kuruluşunun 255. yıl etkinliği ile beraber gerçekleşmiştir.

Toplantıda ortak açılış toplantısından sonra 4 salonda yapılan toplantılarla devam edilmiştir. Toplantılara 602 kişi katılmıştır. Türk Dünyası Pediatrisi’nin toplantısı 4. Salonda paralel  olarak yapılmıştır.

Toplantılara Rusya Federasyonu Sağlık Bakanı 1. Yardımcısı Yakovleya Tatyana, Penza bölgesi sağlık Bakanı Vladimir Stryuchkov  ve Rusya Sağlık Bakanlığı Çocuk Ulusal Tıbbi Araştırma Enstitüsü Direktörü Andrey Fisenko katılmış ve yetkililerin açılış konuşmalarını takiben Türkiye Milli Pediatri Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. Enver Hasanoğlu’nun Türk delegasyonu adına yaptığı konuşmadan sonra toplantılar başlamıştır.

  1. UNPSTR toplantısında Nasib Guliev (Azarbeycan), Enver Hasanoğlu (Türkiye) ve S.B. Lazurenko (Rusya) başkanlığında yapılan toplantılarda Türkiye’den;
  • Prevention of genetic disorders by primary care – Koray Boduroğlu
  • Hematopoietic Stem Cell Transplantation in Children: New Insights Emin Kürekçi
  • Common problems in Adolescence – Orhan Derman
  • How can we prevent substance abuse among adolescents?- Orhan Derman
  • Approach to child abuse and neglect-Betül Ulukol
  • How to approach a bleeding child for diagnosis- Ülker Koçak

Sunumları gerçekleşmiştir.