61. TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ KONGRESİ

12 Mart 2019 Salı

61.ci Türkiye Milli Pediatri Derneği Kongresi, 2. Kosova- Türkiye Pediatri  Kongresi, 16. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi ve “Refugee Mental Health  Workshop:  ChildrenAdolescent Perspective Turkish National Pediatric Society in Collaboration  with  IPA”  başlıklı uluslararası katılımlı çalıştay Antalya’da yapıldı

Çocuk sağlığı ve hastalıklarını ilgilendiren temel konuların, sorunların ve bunlara  yönelik güncel gelişmelerin, alanlarında deneyimli öğretim üyeleri tarafından tartışıldığı oturumlara ev sahipliği yapan, yıllardır niteliğini ve bilimselliğini koruyan, uluslar arası katılımlarla güçlenen Türkiye Milli Pediatri Derneği 61. ci Ulusal Kongresi, 2008 kişinin katılımı ile 15-19 Kasım 2017 tarihinde Antalya’da başarılı bir şekilde yapıldı.

Kongre kapsamında 2. Kosova- Türkiye Pediatri  Kongresi ve 16. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi’de düzenlendi.

Türkiye Milli Pediatri Derneği 2011 yılında başlayan Suriye Savaşı sonrasında Türkiye’ye sığınmacı olarak gelen çocukların sağlığı ile ilgili destek programları yürütmektedir. Suriyeli sığınmacılar AFAD’ın kurduğu ve yönettiği barınma merkezlerinde ya da kamp dışında yaşamlarını sürdürmektedirler. Türkiye Milli Pediatri Derneği bu çocukların sağlığı ile ilgili bölgedeki hekimlere bölgesel eğitim toplantıları düzenleyerek çocukların sorunlarına çözüm önerileri sunmakta, göçmen çocukları bekleyen fiziksel ve ruhsal sağlık sorunları açısından bölgedeki doktorların bilgilendirilmesine yardımcı olmaktadır. Kamplarda yaşayan çocuk ve annelere destek olmuştur. Türkiye Milli Pediatri Derneği, “Her Şey Sevgi ile Başlar” Projesi ile Türkiye’de sadece sağlık çalışanlarının değil her alandan duyarlı bireylerin bu çocukların sorunlarına eğilmelerine zemin hazırlamıştır.

Bu yılki 61. Türkiye Milli Pediatri Kongresi’nde Göçmen Çocukların Güncel Sorunlarının ve özellikle yaşadıkları olumsuz koşullardan nasıl etkilendiklerinin ele alındığı, sorunların ve çözüm önerilerinin masaya yatırıldığı, uluslararası katılımlı “Refugee Mental Health  Workshop:  ChildrenAdolescent Perspective Turkish National Pediatric Society in Collaboration  with  IPA”  başlıklı Çalıştay düzenlendi.

Çalıştaya Uluslararası Pediatri Cemiyeti(IPA) gelecek başkanı ve IPAF Başkanı Eroll Alden,  IPA Yönetim Kurulu Direktörü William Keenan, Amerika Birleşik Devletleri’nden(Save Children) Marianne O’Grady, Portekiz’den Uluslararası Ergen Sağlığı Derneği Başkanı Helena Fonseca, Kosova Pediatri Derneği Başkanı Ramush Bejigi, Azerbaycan Pediatri Derneği başkanı Nesip Guliyev, Ürdün, Irak, Kosova ve Türkiye’den Çocuk hekimleri, hemşireler katıldı. Çalıştay’da Göçmen Çocukların Güncel Durumu, Mağdur olmuş zarar görmüş çocuklarda IPA’nin rolü, Türkiye’deki Göçmen Çocuklar ve TMPD’nin Çalışmaları, Türkiye’deki Göçmen Ergenler ve TMPD’nin Çalışmaları, Göçmen Çocuklarda Akıl Sağlığı: Risk, İyileşme/Düzelme, Önleme ve Mücadele Etme, Göçmenlerde Erken Yaş Çocukluk,  Okul Çağı ve Ergenlik Döneminde Akıl Sağlığı, konuları geniş kapsamlı tartışıldı. Çalıştay sonucunda, göçmen çocukların fiziksel ve ruhsal sağlığı için ortaya konulan çözüm önerilerinin ulusal ve uluslararası platformlarda etkin olacağı düşünüldü. Çalıştaya uluslararası katılımcılar yanısıra, Sağlık Bakanlığı Yetkilileri ve Türkiye’deki tıp fakültelerinden bu konuda deneyimli öğretim üyeleri, bu çocukların yoğun olduğu, Hatay, Şanlıurfa, Gaziantep, Van gibi bölgelerde görev yapan hekim, hemşire ve diğer sağlık çalışanları olmak üzere her alandan 150 kişi katıldı.

Kongre içinde “Yenidoğanda Güncel Uygulamalar Kursu”, “Yenidoğanda Temel Mekanik Ventilasyon Kursu”, “Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Kursu”, “Çocuklarda Beslenme Kursu”, “Tanıdan Tedaviye Çocuk Enfeksiyon Hastalıklarında Laboratuvarın Kullanımı Kursu”, “Uluslararası Gelişimi İzleme Destekleme Rehberi Uygulayıcı Eğitimi Kursu”  çocuk hekimlerinin büyük ilgisi ile düzenlendi.

Türkiye Milli Pediatri Kongresi Açılış Töreni T.C. Başbakan Yardımcısı ve önceki Sağlık Bakanı Çocuk Hekimi Prof. Dr. Recep Akdağ’ın katılımı ile yapıldı. Açılış Konuşmalarında Türkiye Milli Pediatri Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. Enver Hasanoğlu, IPAF Başkanı, IPA Seçilmiş Başkanı Prof. Dr. Errol Alden  ve T.C. Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Recep Akdağ  özellikle göçmen çocukların fiziksel ve mental sağlığı’nın önemi ve bu çocukların bakımındaki işbirliğini vurguladılar. Törende, Türkiye Milli Pediatri Derneği’nin yürüttüğü, Türkiye’deki Popüler kişilerin yer aldığı Suriyeli göçmen çocuklarla ilgili “Her Şey Sevgi ile Başlar Projesi”  katılımcılara tanıtıldı.

Açılış Töreninde Türkiye Milli Pediatri Derneği tarafından Onursal Üyeliğe layık görülen IPA Yönetim Kurulu Direktörü William Keenan’a, Azerbaycan Pediatri Derneği Başkanı Nesip Guliyev’e ve Kosova Pediatri Derneği Başkanı Ramush Bejigi’ye Onursal Üyelikleri takdim edildi. Açılış Töreni Çocuk Korosu’nun konseri ile sona erdi.

Kongre’de Türkiye’de çocuk sağlığı ve hastalıkları ulusal hastalık yükü, Mikrobiyata ve hormonlarımız, sağlıklı çocuk izlemi, aşı uygulamaları, günümüzde hekimler ve aileler için geniş soruların olduğu bebek ve çocuk beslenmesi,  çocukların büyüme ve gelişmelerinde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri, çocukluk çağında sık karşılaşılan enfeksiyonların tanı ve akılcıl tedavileri, yenidoğan dönemi sorunları, çocukluk çağında sık görülen romatolojik, kardiyolojik sorunlar, çocukluk çağında şeker hastalığı, kalıtsal bağ dokusu hastalıkları, Spinal Musküler Atrofi’de tarama, tanı ve tedavide yenilikler, günümüzde gittikçe artan sorun Otizm ve Otizm Spektrum Bozuklukları, çocuk ve ergenlerde bağımlılıklar, Çocuk İstismar ve İhmalini önlemede çocuk hekiminin rolü, bağışıklık sistemi bozukluğu olan çocuk, çocuk hekiminin sık karşılaştığı alerjik sorunlar, çocukluk çağında astım, işeme bozuklukları, çocukluk çağında Çölyak Hastalığı, çocuklarda uygun vitamin ve mineral kullanımı, çocuklarda ortopedik bozukluklar, bebek ve çocuklarda göz sağlığı, Çocuklarda ağız ve diş sağlığı, demir eksikliği anemisi, çocukluk çağında beslenme yetersizliği, çocukluk çağı obezitesi gibi çocuk sağlığını ilgilendiren sorunlar tartışıldı. Kongrede sunulan ve bilimsel jüri tarafından seçilen dört sözel, bir poster bildirisine kongre bildiri ödülleri verildi. Kongrenin son günü 2011 yılından bu yana uygulanan kongre konularından oluşan ödüllü kongre sınavı yapıldı.

Kongre kapsamında  2. Kosova- Türkiye Pediatri Toplantısı yapıldı. Toplantı için Kosova’dan seksen hekim Türkiye’ye geldi. Türkiye’den ve Kosova’dan çok sayıda hekim bu toplantıya katıldı. “Adult with congenital heart disease – Kosovo opinion”, “The Use of Medication by Adolescents Young Adults”,  “Genetics of Autism Spectrum Disorders”, “Functional Gastrointestinal Disorders in Infancy”, “Inflammatory Bowel Diseases”, “Management of Anaphylaxis”, “Surgical Treatment of Congenital Anomalies of UrinaryTract”, “Hypotonia in the Newborn” gibi konuşmalar yer aldı.

Her yıl olduğu gibi sağlık hizmetinde ekibin en önemli paydaşı olan çocuk hemşireleri için düzenlenen Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi’nin 16.’sı da Türkiye Milli Pediatri Kongresi içinde yapıldı.

Ulusal ve uluslararası katılımcıların yer aldığı geniş kapsamlı kongre başarılı bir biçimde gerçekleşti.

 

KONGRE ÖDÜLLERİ

 

SÖZEL BİLDİRİ BİRİNCİLİK  ÖDÜLÜ

Ciddi Yenidoğan Sarılığında Kan Değişimi: Çok Merkezli Prospektif Çalışma

Emel Okulu1, Ömer Erdeve1, Nihat Demir2, Oğuz Tuncer2, Sabahattin Ertuğrul3, Hülya Özdemir4, Nükhet Aladağ5, Gaffari Tunç1, Ayşegül Zenciroğlu6, Begüm Atasay1, Saadet Arsan1

1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Neonatoloji Bilim Dalı, Ankara

2Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Neonatoloji Bilim Dalı, Van

3Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Neonatoloji Bilim Dalı, Diyarbakır

4Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Neonatoloji Bilim Dalı, İstanbul

5Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Neonatoloji Bilim Dalı, Edirne

6Dr Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yenidoğan Kliniği, Ankara

7Kan Değişim Çalışma Grubu Adına

 

SÖZEL BİLDİRİ İKİNCİLİK  ÖDÜLÜ

Demir Eksikliği ve Demir Eksikliği Anemisi Olan Çocuklarda Endotelyal Mikropartikül ve Asimetrik Dimetilarjinin İlişkisi

Emine Kaygı Tartıcı1, Yasemin Altuner Torun1, Tuna Hörmet Öz1, Serkan Çelik1, Çigdem Karakükcü1, Ceylan Cura2

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi

2Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği

 

SÖZEL BİLDİRİ ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ

Diyabetik Ketoasidoza Bağlı Santral Sinir Sistemi Hasarını Öngörmede Serum S100B, Nöron Spesifik Enolaz ve Gliyal Fibriller Asidik Proteinin Önemi

Gönül Çatlı1, Ahmet Anık2, Sezer Acar3, Tuncay Küme4, Melike Karabulut1, Özlem Gürsoy Çalan4, Bumin Nuri Dündar1, Ayhan Abacı3

1İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı, İzmir

2Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı, Aydın

3Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı, İzmir

4Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Bilim Dalı, İzmir

 

EĞİTİM VE SAĞLIKTA KALİTE VAKFI BAŞKANI PROF. DR. ENVER HASANOĞLU’ ÖDÜLÜ

Çocukluk Çağı Epilepsilerinde Levetirasetam ve Valproik Asit Tedavisinin Karaciğer Fonksiyonları, Plazma Serbest Karnitin ve Lipid Peroksidasyonu ile Oksidatif DNA Hasarı Üzerine Etkileri

Pınar Haznedar1, Gülhis Deda2, Serap Teber2, Gökçen Öz Tunçer2, Pelin Albayrak2, F. Tuba Eminoğlu3

1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD

2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Nöroloji BD

3Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Metabolizma BD

 

POSTER BİLDİRİ ÖDÜLÜ

Rett Sendromlu 16 Hastanın Klinik ve Moleküler Açıdan Değerlendirilmesi

Pınar Zengin Akkuş1, Ekim Taşkıran2, Serkan Kabaçam1, Pelin Özlem Şimşek Kiper1, Göknur Haliloğlu3, Koray Boduroğlu1, Gülen Eda Utine1

1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Genetik Bilim Dalı, Ankara

2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik Anabilim Dalı, Ankara

3Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı, Ankara

 

Sözel Bildiri Birincilik Ödülü; 3000 ₺

Sözel Bildiri İkincilik Ödülü; 2000 ₺

Sözel Bildiri Üçüncülük Ödülü; 1000 ₺

Eğitim ve Sağlıkta Kalite Vakfı Başkanı Prof. Dr. Enver Hasanoğlu Ödülü; 1500 ₺

Poster Bildiri Ödülü; 1000 ₺

 

KONGRE SINAVI ÖDÜLLERİ

Birinci; Dr. İlker Ufuk Sayıcı  Ödülü; 3000 ₺

İkinciler; Dr.Emine Akkuzu  Ödülü; 1500 ₺  ve  Dr. Burcu Tuncer Ödülü; 1500 ₺

 

Ödül alan tüm hekimlerimizi kutluyor, bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyoruz.