61. TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ KONGRESİ – SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI

18 Mart 2019 Pazartesi

TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ DERNEĞİ

ÖDÜLLÜ KONGRE SINAVI

SORU KILAVUZU

18 KASIM 2017, CUMARTESİ

17:30 – 18:30

 

61. TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ KONGRESİ SORULAR

ÖDÜLLÜ KONGRE SINAVI SORULARI

 

 

Soru 1- Beş yaşında bir erkek hasta tekrarlayan cilt enfeksiyonları ve derin organ abse öyküsü ile başvurdu. Özgeçmişinde BCG aşısı sonrası yaygın mikobakteri enfeksiyonu tarif ediliyor. Hastadaki en olası tanı nedir?

 

a.      Hyper IgM sendromu

b.      Kronik granulomatöz hastalık

c.      Bruton agamaglobulinemisi

d.      Ağır combine immune yetmezlik

e.      Selektif IgA eksikliği

 

 

Soru 2-Aşağıdakilerden hangisi demir eksikliğinin bulgularından değildir?

 

a.      Yüksek total demir bağlama kapasitesi

b.      Düşük serum ferritini

c.      Düşük serum demiri

d.      Hipokrom mikrositer anemi

e.      Retikülositoz

 

 

Soru 3- Aşağıdakilerden hangisi bebekte ileride obezite ve metabolik sendrom gelişme riskini arttıran mikrobiyota ilişkili unsurlardan değildir?

 

a.      Hamilelikte kilo alımı

b.      Annede disbiyozis

c.      Annenin gebelikten önceki beden kitle endeksi

d.      Vajinal doğum

e.      Perinatal antibiyotik kullanımı

 

 

Soru 4- Daha önceden hiç aşılanmamış 5 yaşındaki bir çocuğa ilk karşılaşmada hangi aşıları yapmalıyız?

 

a.      DaBT-İPA-Hib, KKK, Suçiçeği

b.      DaBT-İPA-Hib

c.      DaBT-İPA-Hib, Hep B, PPD kontrolü

d.      KKK

e.      Suçiçeği

 

 

soru 5- Tat tercihleri ve öğrenme ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 

a.      Bebek tatlarla ilk olarak intrauterin dönemde tanışır.

b.      Tat öğrenmede en etkili yöntem tekrar denemelerdir.

c.      Tatlıya olan ilgi tüm çocuklukta devam eder, erişkin dönemde azalır.

d.      Acı eşiği yüksek olan kişiler lahana, brokoli gibi sebzeleri daha iyi kabul edip, severler.

e.      Tat tercihlerinde genetiğin rolü yoktur.

 

 

Soru 6- Cinsiyete özgü tıp kadın ve erkeği aşağıdaki hangi açıdan farklı değerlendirmez?

 

a.      Biyolojik

b.      İşlevsel

c.      Ekonomik

d.      Kültürel

e.      Psikolojik

 

 

Soru 7- G1P1 antenatal izlemi yetersiz 17 yaşında anne NSVY ile hastanede miadında, 3100 gr erkek bebek dünyaya getiriyor. Doğar doğmaz ağlayan, genel durumu aktivitesi iyi olan bebek 22. saatinde taburcu edilmiş.  Postnatal 7. gününde emmede azalma, sık soluk alma, kusma nedeniyle Çocuk Acil Polikliniği’ne başvurmuşlar. Burada ki muayenesinde vücut ısısı 37.4 °C (aksiller), KTA: 170 /dk, SS: 70 /dk, KB: 87/39 mmHg, SpO2: %93 (oda havası), genel durumu orta-kötü, hipoaktif, letarjik, fontaneli normal bombelikte, takipneik, hafif inliyor, solunum sesleri normal, kapiller dolum zamanı< 3 sn, yenidoğan refleksleri azalmış olarak belirlenmiş. Yapılan ilk tam kan sayımındaBK: 19700/mm3; trombosit: 155 000/mm3,  I/T oranı: 0,3 bulunuyor. CRP: 39 mg/dl. Bu hastaya lomber ponksiyon yapalım mı?

 

a.      Hayır, kan kültüründe üreme olur ise yapalım

b.      Evet yapalım çünkü geç başlangıçlı sepsis.

c.      Hayır gerek yok çünkü ateşi çok yüksek değil ve fontaneli normal bombelikte.

d.      Hayır, genel durumu iyi değil yapmayalım.

 

 

Soru 8- Karında bir aydır fark edilen, giderek büyüyen şişlik nedeniyle getirilen ve muayenede lomber bölgeyi ve karın sağ yarısını dolduran solid kitle saptanan 2.5 yaşındaki çocukta ayırıcı tanıda aşağıdakilerden hangisi öncelikle düşünülmez?

 

a.      Hidronefroz

b.      Nöroblastom

c.      Wilms tümörü

d.      Rabdomiyosarkom

e.      Hodgkin-dışı lenfoma

 

Soru 9-  Kalıtsal metabolizma hastalıklarının klinik bulguları ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 

a.      Daha önce sağlıklı olduğu ifade edilen bir yenidoğanda akut ve yaşamı tehtid edici bulgulara yol açabilirler.

b.      Yavaş ve sinsi seyirli olabilir ve geç çocukluk çağında açığa çıkabilirler.

c.      Ansefalopati, metabolikasidoz ya da hipoglisemiye neden olabilirler.

d.      Enerji metabolizmasını etkileyen kalıtsal metabolizma hastalıkları dismorfik bulgulara yol açabilirler.

e.      Ender olarak multisistemik bulgulara yol açarlar

 

 

Soru 10- 8 yaşında kız hasta 3 gündür devam eden ateş, iştahsızlık ve boğaz ağrısı ile getiriliyor. 1 gün öncede ertesi gün kaybolan gövde de çok hafif döküntüsü olmuş. Kardeşi yok. Okulda 1 hafta önce benzer bulgular (kırgınlık, hafif ateş ve boğaz ağrısı) olan arkadaşları var. Fizik muayenede tonsillereksüdasyon haricinde önemli bir bulgu yok. Öncelikle düşünülecek tanı nedir?

 

a.      Viral tonsilofarenjit

b.      Kawasaki hastalığı

c.      Difteri

d.      Tonsiller apse

e.      A grubu beta hemolitik streptokok enfeksiyonu

 

 

Soru 11- Perinatal asfiksiden geçmiş 1 saatlik bir bebekte aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a.      Hipertermi önlenmelidir

b.      Kan şekeri normal sınırlarda tutulmalıdır

c.      Sodyum bikarbonat tedavisi yapılmalıdır

d.      A ve B doğru

e.      B ve C doğru

 

 

Soru 12- Vücut alanının %18 de, III derece yanık nedeniyle plastik cerrahide takip edilen 4 yaşındaki erkek bebek ani ateş yüksekliği gelişiyor ve bu nedenle sizden konsültasyon isteniyor. Hastayı gördüğünüzde halsiz, etrafa ilgisi azalmış, taşikardik ve kapiller dolum süresini 4 sn, kan basıncını normal buluyorsunuz. Bu hastanın bundan sonraki tedavisi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a.      Hastada septik şok olduğunu düşünürüm

b.      Hemen oksijen ve sıvı desteği başlarım

c.      Hemen monitörize ederim ve idrar sondası takarım

d.      Hemen intravenöz olarak vankomisin + setriakson + amikasin başlarım

e.      Bundan sonra takibinin mutlaka yoğun bakım servisinde olacağı için sevk koşullarını hazırlayıp yoğum bakım ünitesine yatışını sağlarım

 

Soru 13- Günde 4 kez tekrarlayan regürjitasyon nedeniyle başvuran ve anne sütüyle beslenen 4 aylık bebeğin fizik bakısı normaldir. Aşağıdakilerden hangisi en doğru yaklaşımdır?

 

a.      Asit baskılayıcı tedavi (omeprazol)

b.      Aileye güven verilmesi ve antireflü önlemler

c.      24-saatlik özofagealpH-metri

d.      Baryumlu özofagus-mide-duodenumgrafisi

e.      Gastroözofageal sintigrafi

 

 

Soru 14- Hangisi çocuklarda akut karaciğer yetmezliği tanımına uymaz?

 

a.       Kronik karaciğer hastalığına ilişkin bir bulgu olmaması

b.      Koagülopatinin vitamin K uygulanmasıyla düzelmemesi

c.      Ağır karaciğer disfonksiyonunun biyokimyasal ve/veya klinik bulgularının olması

d.       Karaciğerden kaynaklanan koagülopati (PT >20 saniye INR>2, K vitamini desteği ile düzelmeyen)  olması

e.      Hepatik ensefalopati olmaması halinde  PT>20 saniye ve INR>2 olsa da akut karaciğer yetmezliği denemez.

 

 

Soru 15- Aşağıdakilerden hangisi Çölyak hastalığı ile ilişkili değildir?

 

a.      Çölyak hastalığında tanı almış her çölyak hastası için tanı almamış 7-10 çölyak hastası bulunmaktadır.

b.      Çölyak hastalığı 200’den fazla belirti ve bulguya yol açabilmektedir.

c.      HLA doku gruplarına glütensiz diyet alan çölyaklı olguların dışlanması için bakılabilir

d.      Latent çölyak hastalarında Çölyak serolojik testleri pozitif ve ince bağırsakta Çölyak hastalığı bulguları vardır.

e.      Çocuklarda ataksinin en sık nedeni glutenataksisidir.

 

 

Soru 16-  Aşağıdakilerden hangisi 5q ilişkili spinal musküler atrofi (SMA) tip 1 klinik bulgularından değildir?

 

a.      Jeneralize hipotoni

b.      Kuvvetsizlik

c.      Diafram tutulumu

d.      Dilde fasikülasyon

e.      Derin tendon reflekslerinin alınamaması

 

 

 

Soru 17- Aşağıdakilerden hangisi Tularemi hastalığı için yanlıştır?

 

a.      Etkeni Francisella tularencis’tir.

b.      Bakterinin doğal rezervuarları çoğunlukla kenelerdir

c.      Ülkemizdeki olguların çoğu orofaringeal tularemi kliniği ile daha hafif seyirli olgulardır

d.      Genel olarak tularemide lenf gangliyonlarının süpürasyonu en sık görülen komplikasyondur

e.      Kuzey yarım kürede görülür.

 

 

Soru 18-Yenidoğan döneminde (ilk 3 ayda) göz ve görme taraması için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

a.      Yüzdeki asimetri, sendromik görünüm bakılmalıdır

b.      Kırmızı refle testi ile tarama yapılabilir

c.      Konjenital katarakt bebklik çağında göz gelişimi açısından öncelikli değildir

d.      Pupil aralığını kapatan pitoz (göz kapağı düşüklüğü) göz tembelliği gelişimi için yüksek risk taşıdığından acilen sevk edilmelidir

e.      Kırmızı refle her iki gözde olmalı ve eşit yoğunluk ve parlaklıkta olmalıdır

 

 

Soru 19- Aşağıdaki hastalıklardan hangisi GGT normal kolestaz sebeplerinden biri değildir?

 

a.      Safra asit sentez bozuklukları

b.      Progresiffamilyalintrahepatikkolestaz (PFIC) tip 1

c.      Progresiffamilyalintrahepatikkolestaz (PFIC) tip 2

d.      Artrogripozis-renaldisfonksiyon-kolestaz (ARC) sendromu

e.      Alagille sendromu

 

 

Soru 20-  aEEG ile ilgili olarak hangisi yanlıştır?

 

a.      Perinatal asfiksiden geçmiş bebeklerde ilk 6 saatteki trase prognoz belirlemede yardımcıdır.

b.      Normal bir trasede alt sınır > 5μV, üst sınır > 10μV ve uyku uyanıklık döngüsü vardır

c.      Hipotermi tedavisi altında ilk 48 saatte trasenin normale dönmesi iyi prognoza işaret eder

d.      Statusepileptikus dışında tüm nöbetleri tanıyabilir

e.     Hipotermisi olmayan bebeklerde ilk 24 saatte aEEG trasesinin normale dönmesi ve uyku uyanıklık döngüsünün normal olması iyi prognozu belirler

 

 

 

 

Soru 21- On üç yaşındaki erkek hasta 3-4 yaşlarından itibaren fark edilen boy kısalığı nedeniyle getiriliyor. Boyu -2,3 SDS ve ağırlığı -2 SDS olan, sistemik muayenesinde özellik bulunmayan hastanın hedef boyunun -1 SDS, testislerinin prepubertal büyüklükte olduğu saptanıyor. Kemik yaşı 11 yaş ile uyumlu bulunuyor. Bu olguda en olası tanı nedir?

 

a.      Büyüme hormonu eksikliği

b.      Hipotiroidi

c.      Yapısal boy kısalığı

d.      Çölyak hastalığı

e.      Malnütrisyon

 

 

Soru 22- Aşağıdakilerden hangisi “İnfantil anoreksi” tanı kriterlerinden değildir?

 

a.      Yeterli miktarda yiyeceği yemeği en az bir aydır reddetmek

b.      Büyüme geriliğinin olması

c.      Altta yatan organik bir nedenin gösterilmesi

d.      Yemeğe ilgisiz ancak çevreye ilgili olmak

e.      Yeme reddinin travmatik bir olayı takiben ortaya çıkmamış olması

 

 

Soru 23- Anne sütünde yağ ve laktozdan sonra üçüncü sıradaki en büyük katı bileşen olarak bulunan ve besleyici özelliği olmadan immün sistem üzerine direkt etkileri olan anne sütü bileşeni hangisidir?

 

a.      Süt yağı globülin membran

b.      Laktoferrin

c.      Anne sütü oligosakkaridler

d.      HAMLET protein

e.      Kolin

 

 

soru 24-  En son üretilen surfaktan komponent hangisidir?

 

a.      fosfotidil kolin

b.      lesitin

c.      fosfotidil gliseol

d.      fosfotidil inositol

e.      sfingomiyelin

 

 

 

 

 

Soru 25- Aşağıda Kawasaki Hastalığında görülen klinik bulgular verilmiştir. Doğruyu işaretleyiniz.

I: En az beş gün süren ateş

II: Ellerde endurasyon

III: Dudaklarda kızarıklık

IV: Pürülankonjonktivit

 

a.      I, II ve III görülebilir.

b.      I, II, III ve IV görülebilir.

c.      I ve IV görülebilir.

d.      I, III ve IV görülebilir.

e.      I, II ve IV görülebilir.

 

 

Soru 26- Altı yaşında kız, öksürük ve ateşle başvuruyor; akciğer muayenesinde; solunum sayısı 36/dakika, sol akciğer ön üst bölgede perküsyonda matite, dinlemekle akciğerlerde her iki tarafta krepitasyon, sol akciğerde ön üstte tubersufl saptanıyor. En muhtemel tanınız nedir?

 

a.      Akciğerde tümör

b.      Pnömotoraks

c.      Lober pnömoni

d.      Para pnömonik efüzyon

e.      Akut bronşiyolit

 

 

Soru 27- Sinüzitin en sık komplikasyonu aşağıdakilerden hangisidir?

 

a.      Otit

b.      Kavernöz sinüs trombozu

c.      Parameningeal menenjit

d.      Periorbital sellülit

e.      Beyin absesi

 

 

soru 28-  Renal arter stenozu olan bir hasta çocuk acil polikiliniğine başvurmuş. Aşağıdakilerden hangi ilaç KONTRENDİKEDİR ?

 

a.      Sodyum nitroprusside

b.      Nicardipine

c.      Esmolol

d.      Kaptopril

e.      Minoxidil

 

soru 29- Aşağıdakilerden hangisi yenidoğanın transportu için kontrendikasyon değildir?

 

a.      Yaşamla bağdaşmayan konjenital anomaliler

b.      Periferik oksijen saturasyonu %80 altında seyreden hipoplastik sol kalp sendromlu bebekler

c.      Viyabilitesi olmayan immatür bebekler (<400 g ve <23. gebelik haftası)

d.      Stabilize edilemeyen, canlandırmaya cevap vermeyen ve nakil sırasında kaybedilebileceği öngörülen bebekler

e.      Personel, araç, tıbbi cihaz ve malzeme, ilaç ve hasta bebeğin sevk edileceği hastanenin yetersizliği açısından uygunsuz nakil koşulları

 

 

Soru 30- Transport öncesi ve sonrasında bebeğin durumundaki değişiklikleri değerlendirmede kullanılan skorlama sistemi hangisidir?

 

a.      Apgar skoru

b.      CRIB skoru

c.      Silverman skoru

d.      TRIPS skoru

e.      New Ballard skoru

 

 

Soru 31- Aşağıdakilerden hangisi akut otitis media (AOM) için doğrudur?

 

a.      AOM timpan zar perforasyonu sonucunda dış kulak yolu florası ile gelişir.

b.      Yeni gelişimli otore AOM lehinedir.

c.      6-24 ay yaş grubundaki hastalarda AOM tedavisinde amoksisilin yerine öncelikle amoksisilin-klavulanat kullanılmalıdır.

d.      <24 aylık çocuktaki AOM için antibiyotik tedavisi 7 güne tamamlanmalıdır.

e.      AOM’deki kulak ağrısı için dekonjestanların ağrı giderici etkisinden yararlanılabilir.

 

 

Soru 32-  Periorbital ödemin en sık görüldüğü periyodik ateş sendromu aşağıdakilerden hangisidir?

 

a.      FMF

b.      CINCA

c.      HIDS

d.      TRAPS

e.      Behçet Hastalığı

 

 

 

 

Soru 33- Aşağıdaki maddelerden hangisi erken dönemde sıklıkla beyinde kalıcı hasara neden olur?

 

a.      Uçucu maddeler

b.      Kannabis

c.      Methylphenidate

d.      Eroin

e.      Kokain

 

 

Soru 34- Aşağıdaki bakteriyel patojenlerden hangisinde antibiyotik tedavisi önerilmez?

 

a.      Camplobacterspp

b.      Enterotoksijenik E. coli

c.      Shigellaspp

d.      Vibrio chlorea

e.      Enterohemorajik E. coli

 

 

soru 35-   Saldırganlık nasıl önlenir ifadelerinden hangisi yanlıştır?

 

a.      Kendini tanıyarak

b.      Yüceltme denen olgunun ruh çözümsel yönden incelenmesi

c.      Arkadaşlığın ilerletilmesi

d.      Coşkunun akıllıca ve sorumluca yönlendirilmesi

e.      Saldırganlık kalıtsal bir davranıştır önlenilemez

 

 

Soru 36- 12 yaşında erkek çocuğunda, 1 yaşından itibaren tekrarlayan piyelonefrit atakları mevcut, gece ve gündüz idrar kaçırma ve kabızlık yakınmaları var. Fizik muayenede, arteriyel kan basıncı normal, nörolojik anormallik yok. Ancak tuhaf bir gülmesi (gülmeye yeltendiğinde yüzünün ağlar gibi olması) mevcut. VSUG’debilateral evre 4-5 VUR saptanıyor. LumbosakralMR’ı normal. Ürodinamik inceleme nonnörojeniknörojenik mesane ile uyumludur.

Bu hastada tanınız nedir?

 

a.      Urofasiyal Sendrom

b.      Urge Sendromu

c.      Tembel mesane sendromu

d.      Fasiyal paralizi ve işeme difonksiyonu

e.      Gizli nöropatik mesane

 

 

 

 

Soru 37- Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

a.      Ehlers-Danlos sendromu genetik etiyoloji açısından heterojen bir grup hastalıktan oluşur.

b.      Klasik Tip Ehlers-Danlos sendromu otozomal dominant kalıtım gösterir ve özellikle eklem hipermobilitesi, cilt hiperekstansibilitesi ve atrofikskar ile karakterizedir.

c.      Vasküler tip Ehlers-Danlos sendromunun hayatı tehdit eden komplikasyonları (arter rüptürü gibi) vardır.

d.      Kollajen biyosentezi ile ilişkili insanda saptanan ilk hastalık Ehlers-Danlos sendromudur.

e.      Biyokimyasal düzeyde ilk olarak çözüme kavuşturulan Ehlers-Danlos sendromu alt grubu Dermatosparaksis formudur.

 

 

Soru 38- Yedi günlük bir yenidoğan bebek uykuya eğilim, kabızlık ve boyunda şişlik yakınması ile getiriliyor. TSH=150 mIU/ml (0.5-6.5), sT4= 0.2 ng/dl (0.8-1.9) saptanılıyor. Olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

 

a.      Tiroid agenezisi

b.      Tiroid hipoplazisi

c.      Lingual tiroid bezi

d.      TSH reseptör mutasyonu

e.      Tiroid dishormonogenez

 

 

Soru 39- Çocuklarda persistan katekolamin dirençli septik şokla ilgili hangisi yanlıştır?

 

a.      Abdominal hipertansiyon (IAP>12mmHg) ise düzeltilmelidir

b.      Hemodinamik destek için ekstrakoporea membran oksijenizasyonu düzeltilmelidir.

c.      Perikardiyal efüzyon açısından değerlendirilmelidir.

d.      Pnömotoraks açısından değerlendirilmelidir

e.      Sıvı yükü >%15 ise renalreplasman tedavisi başlanmalıdır.

 

 

soru 40-  Aşağıdakilerden hangisi çocuklarda uykuda solunum bozuklukları için yanlıştır?

 

a.      Primer horlama en sık okul öncesi çocuklarda görülür.

b.      Hipoventilasyon sendromlarında ekspirasyon sonu karbondioksit düzeyleri artar.

c.      Obstruktif uyku sendromunda oksijenlenme, ventilasyon ve uyku paterninde bozulma vardır.

d.      Santral apne en sık obesiteye ikincil görülür.

e.      Enürezis obstruktif uyku sendromu olan çocuklarda sıktır.

 

 

 

Soru 41-  İkinci basamak bir Devlet hastanesinin acil servisinde Çocuk Hastalıkları uzmanı olarak çalışıyorsunuz. 6 yaşında erkek hasta solunum sıkıntısı , bilinç bulanıklığı ile başvurdu. Annesi 2 haftadır cok su içip sık idrara çıktığını ve gece idrar kaçırmaya başladığını söyledi. Genel durumu kötü olan hastanın fizik muayenesinde; bilinç bulanık, cilt turgoru azalmış, göz küreleri çökük ve dil kuru. Kussmall solunumu var. Kapiller dolum zamanı normal. Öykü ve muayene bulguları ile diyabetten şüphelendiğiniz hastada baktığınız Kan şekeri: 650 mg/dl. Kan gazında PH: 7.0, HCO3: 7 meq/l. Hastanın yönetiminde aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 

a.      4000cc/m2 den %09 luk SF /24 saat, ve bikarbonat tedavisi başlarım

b.      20cc/m2 %09 luk SF/ 1 saat yüklemesi yapar, bikarbonat tedavisini hemen başlarım

c.      4000cc/m2 den %09 luk SF /24 saat, sc insülin başlar, servise yatırırım

d.      10cc/m2 %09 luk SF/ 1 saat yüklemesi yapar, 3. Basamak, yoğun bakım ve çocuk endokrin uzmanı olan bir merkeze sevk ederim

e.      3000cc/m2 1/3 SF ile birlikte Acil bikarbonat tedavisi başlarım

 

 

 

Soru 42- Erken ergenlik yakınması ile getirilen bir erkek çocukta aşağıdaki bulgulardan hangisi,  gerçek (santral) erken ergenlik tanısını destekleyen bulgudur?

 

a.      Pubik kıllanma

b.      Aksiller kıllanma

c.      Ses kalınlaşması

d.      Testis volümlerinin 6 ml olması

e.      Akne artışı

 

 

 

Soru 43- Nörolojik Gelişim Geriliği Olan Çocuğa Yaklaşımda Kullanılan Laboratuvar Testlerinden Hangisi Genetik Bir İnceleme Olamaz?

 

a.      Standart karyotip

b.      Frajil-X moleküler çalışması

c.       Kitle spektrometri

d.      Subtelomerik FISH

e.      Karşılaştırmalıgenomikhibridizasyon taraması (aCGH)

 

 

 

 

 

Soru 44- Aşağıdaki seçeneklerden hangisi hekimi, en çok sayıda glomerüler hematüri lehine olan özellik kapsamaktadır?

 

i.                    bulanık kırmızı/kahve rengi idrar

ii.                    kan pıhtısı içeren idrar

iii.                     eritrosit silendiri

iv.                    idrarda protein olmaması

v.                    dismorfik eritrositlerin %30-40’dan fazla olması

 

a.      i,ii,iii

b.      ii,iii,iv

c.      iii,iv,v

d.      i,iii,v

e.      ii,iii,v

 

 

Soru 45- Emmeme, ateş, sarılık şikayeti ile getirilen 25 günlük erkek bebeğin yapılan tetkiklerinde idrar kültüründe 100.000 E.Coli üremesi üzerine 10 gün yatırılarak iv antibiotik tedavisi verildi. Üriner USG si normal olan hastanın sonraki izlemi için hangisi en uygundur?

 

a.      Profilaksi ile izlem

b.      Profilaksi, DMSA (1 ay içinde), skar varsa VCUG

c.      Profilaksi, VCUG, DMSA (6.ayda)

d.      VCUG, reflü varsa profilaksi, DMSA (6.ayda)

e.      İzlem gerekmez.

 

 

Soru 46- 12 yaşında eksik aşılı bir çocuğa ilk karşılaşmada hangi aşıları yapmak gerekir

 

a.      DaBT-İPA-Hib, KKK, Suçiçeği

b.      Td, OPA, Hep B, KKK

c.      KKK, Suçiçeği

d.      BCG, Hepatit B, KKK

e.      BCG, Td, OPA, Hep B

 

 

Soru 47- Tonsillofarenjit bulguları olan hastada akut dönemde yapılacak hangi test etkenin tanısında yardımcı olmayacaktır?

 

a.      Boğaz kültürü

b.      Streptokok için Hızlı antijen testi

c.      ASO testi

d.      Prokalsitonin

e.      Nazal viralsürüntü ile moleküler inceleme

Soru 48- Akut karaciğer yetmezliğinde ikinci basamakta çalışan çocuk hekiminin yapmaması  gereken aşağıdakilerden hangisidir?

 

a.      Hastanın genel durumunu, hipoglisemi, elektrolit bozuklukları ve dehidratasyonu düzeltmek

b.      Hepatik ensefalopati gelişinceye kadar hastayı izlemek

c.      Hastayı yoğun bakımda izlemek

d.      Etiyolojiye yönelik tetkikleri yapmak, metabolik hastalıklar yönünden kan ve idrar örneği saklamak

e.      Hastayı sevk ederken intravenöz dekstroz infüzyonu yapmak

 

 

Soru 49- Boy kısalığı ve sık kulak enfeksiyonu geçirme öyküsü bulunan, muayenesinde dirsek açılanması dışında bir özellik saptanmayan 7 yaşında bir kız çocuğunda aşağıdaki tetkiklerden hangisi en az gereklidir?

 

a.      Kan sayımı ve ferritin

b.      sT4, TSH

c.      Çölyak antikorları

d.      Büyüme hormonu uyarı testi

e.      Karyotip

 

 

Soru 50- 16 yaşından büyük kız veya erkek adolesanlarda hipertansiyon sınırı son tanımlamalara göre kaçtır?

 

a.      >130 / 85 mmHg

b.      >139 / 89 mmHg

c.      >140 / 90 mmHg

d.      >120 /80 mmHg

e.      >125 / 85mmHg

 

 

 

61. TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ KONGRESİ 

KONGRE SINAVI SORULARI CEVAPLARI

 

CEVAPLAR

1. DOĞRU CEVAP:  B

2. DOĞRU CEVAP:  E

3. DOĞRU CEVAP:  D

4. DOĞRU CEVAP:  C

5. DOĞRU CEVAP:  E

6. DOĞRU CEVAP:  C

7. DOĞRU CEVAP:  B

8. DOĞRU CEVAP:  E

9. DOĞRU CEVAP:  E

10. DOĞRU CEVAP:  E

11. DOĞRU CEVAP:  D

12. DOĞRU CEVAP:  D

13. DOĞRU CEVAP:  B

14. DOĞRU CEVAP:  E

15. DOĞRU CEVAP:  D

16. DOĞRU CEVAP:  C

17. DOĞRU CEVAP:  B

18. DOĞRU CEVAP:  C

19. DOĞRU CEVAP:  E

20. DOĞRU CEVAP:  D

21. DOĞRU CEVAP:  C

22. DOĞRU CEVAP:  C

23. DOĞRU CEVAP:  C

24. DOĞRU CEVAP:  C

25. DOĞRU CEVAP:  A

26. DOĞRU CEVAP:  C

27. DOĞRU CEVAP:  D

28. DOĞRU CEVAP:  D

29. DOĞRU CEVAP:  B

30. DOĞRU CEVAP:  D

31. DOĞRU CEVAP:  B

32. DOĞRU CEVAP:  D

33. DOĞRU CEVAP:  A

34. DOĞRU CEVAP:  E

35. DOĞRU CEVAP:  E

36. DOĞRU CEVAP:  A

37. DOĞRU CEVAP:  E

38. DOĞRU CEVAP:  E

39. DOĞRU CEVAP:  E

40. DOĞRU CEVAP:  D

41. DOĞRU CEVAP:  D

42. DOĞRU CEVAP:  D

43. DOĞRU CEVAP:  C

44. DOĞRU CEVAP:  D

45. DOĞRU CEVAP:  C

46. DOĞRU CEVAP:  B

47. DOĞRU CEVAP:  C

48. DOĞRU CEVAP:  B

49. DOĞRU CEVAP:  D

50. DOĞRU CEVAP:  C