66. Türkiye Milli Pediatri Derneği Kongresi'nin Ardından...

66.Türkiye Milli Pediatri Kongresi

21.Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi

Uluslararası Katılımlı Climate Crisis And Child Health Çalıştayı

5 - 9 Ekim 2022 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yapıldı

Yıllardır niteliğini ve bilimselliğini koruyan, uluslararası katılımlarla güçlenen, Çocuk Sağlığı ve Hastalıklarını ilgilendiren temel konuların, sorunların ve bunlara yönelik güncel gelişmelerin ele alındığı, Türkiye Milli Pediatri Derneği 66. Ulusal Kongresi, 1450 kişinin katılımı ile 5-9 Ekim 2022 tarihinde Elexus Resort Hotel Girne/ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde başarılı bir şekilde yapıldı.

Türkiye Milli Pediatri Kongresi, Uluslararası Pediatri Kurumu (IPA) Başkanı, Türkiye Milli Pediatri Derneği Genel Sekreteri ve Kongre Başkanı Sayın Prof. Dr. Enver Hasanoğlu, Türkiye Milli Pediatri Derneği Başkanı Sayın Prof. Dr. Yıldız Camcıoğlu, Çocuk Hemşireliği Derneği Başkanı Sayın Doç.Dr.Serap Balcı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanı, Sayın İzlem Gürçağ Altuğra, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Sayın Dr. Fahrettin Koca ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar’ın çoşkulu konuşmaları ile açıldı. Açılış Töreni’nde Türkiye Milli Pediatri Derneği Yönetim Kurulu tarafından Türkiye Milli Pediatri Derneği Onursal Üyeliğine seçilen Prof. Dr. Massimo Pettoello-Mantovani (EPA-UNEPSA Başkanı)’ye Onursal Üyeliği takdim edildi.

Kongre Açılış Töreni’nde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Tıpta Uzmanlık Yeterlik Kurulu’nun Kurum Akreditasyon Belgeleri Takdim Töreni gerçekleştirildi. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Tıpta Uzmanlık Yeterlik Kurulu Başkanı Prof. Dr. Tayfun Uçar ve Genel Sekreteri Prof. Dr. Müjgan Alikaşifoğlu’nun yönettiği törende akredite olan beş kuruma belgeleri verildi.

Kongre kapsamında 5 Ekim 2022 tarihinde  Uluslararası Pediatri Kurumu (IPA) ile Türkiye Milli Pediatri Derneği’nin ortaklaşa düzenlediği Climate Crisis And Child Health başlıklıuluslararası katılımlı çalıştay düzenlendi. Çalıştayın açılış konuşmalarını IPA Başkanı ve Türkiye Milli Pediatri Derneği Genel Sekreteri  Enver Hasanoğlu  ve Türkiye Milli Pediatri Derneği Başkanı Yıldız Camcıoğlu yaptı.

Massimo Pettoello-Mantovani (EPA-UNEPSA Başkanı) ve Koray Boduroğlu (UNPSTR Başkanı)’nun başkanlık yaptıkları çalıştayda, İngiltere’den Camilla Kingdon (RCPCH, Başkanı ) “Global Climate Change and Child Health”’,  İtalya’dan Massimo Pettoello-Mantovani “Climate Change in Europe”,  Nijerya’dan Dorothy Esangbedo (UNAPSA Önceki Başkanı) “Climate Change in Africa”, Azerbaycan’dan Erkin Ragimov (APC, Başkanı) “Climate Change in Azerbaijan”,  İtalya’dan Paolo Marchi (UNICEF Temsilcisi) “UNICEF and Climate Change” başlıklı geniş kapsamlı konuşmalarını yaptılar. Çalıştay sonunda gerçekleştirilen yuvarlak masa toplantısı Elif N.Özmert (IPA Enviroment SAG,  Eş Başkanı) tarafından yönetildi. Önemli çıkarımların olduğu çalıştay raporu yetkililer ve çocuk hekimleri ile paylaşılacaktır. 

Kongre öncesi, 5 Ekim 2022 tarihinde çocuk hekimlerinin sürekli mesleki eğitimlerini desteklemek amacıyla “Yenidoğan Uygulamalarında Güncel Yaklaşım Kursu”, “Yenidoğanda Solunum Desteği Kursu”, “Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Kursu”, “Çocuklarda Beslenme Kursu”, “Enfeksiyon Hastalıklarında Laboratuvarın Kullanımı Kursu”, “Çocuklarda Endokrin Hastalıklar Kursu”, “Çocuklarda Alerji ve İmmünoloji Kursu” düzenlendi.
Türkiye Milli Pediatri Kongresi’nde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanındaki konular 22 Oturum, 22 Uzmanına Danışalım Oturumu, 5 Birlikte Tartışalım Oturumu, 1 Panel, 11 Uydu Sempozyumu’nda tartışılırken, katılımcılarca 2 Poster Bildiri Oturumunda 156 poster bildirisi, 7 Sözel Bildiri Oturumunda 57 sözel bildiri sunuldu. Kongrede sunulan ve bilimsel jüri tarafından seçilen dört sözel, bir poster bildirisine kongre bildiri ödülleri verildi.

Her yıl olduğu gibi Sağlık Hizmetinde ekibin en önemli paydaşı olan Çocuk Hemşireleri için düzenlenen Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi’nin 21.’si Türkiye Milli Pediatri Kongresi kapsamında gerçekleşti.
Türkiye Milli Pediatri Derneği çatısı altında özellikle Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Asistanlarını, yeni uzman olmuş Çocuk Hekimlerimizi kapsayıcı nitelikte oluşturulan “Geleceğin Pediatristleri” yapısı hakkında katılımcılara bilgi vermek üzere toplantı düzenlendi. Ayrıca, Türkiye Milli Pediatri Derneği Yönetim Kurulu üyeleri ile Şube Başkanlarının katıldığı Genişletilmiş Türkiye Milli Pediatri Derneği Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı.

Ulusal ve uluslararası katılımcıların bulunduğu geniş kapsamlı kongre başarılı bir biçimde gerçekleştirildi.

Kongremize konuşmaları, oturum başkanlıkları ile katılan, engin ve güncel bilgilerini aktaran hocalarımıza, soru, katkı ve katılımları ile kongremizi zenginleştiren katılımcılarımıza, sonsuz teşekkür ederiz.
15 - 19 Kasım 2023 tarihinde Antalya’da, 67. Türkiye Milli Pediatri Kongresi’nde buluşmak dileğiyle…

KONGRE ÖDÜLLERİ
*SÖZLÜ BİLDİRİ BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ
S - 048
“Bebek Koliğinin Gelişiminde Anne Sütü Relaksin-2 ve Beta-Endorfin Düzeylerinin Rolü”
Hakan Döneray1, Güzide Tavlaş2, Ayşe Özden3, Nurinnisa Öztürk4
1Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı, Erzurum
2Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Erzurum
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi Erzurum Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinoloji Kliniği, Erzurum
4Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Erzurum

*SÖZLÜ BİLDİRİ İKİNCİLİK ÖDÜLÜ
S - 031
“Çocukluk Çağı Kardiyomiyopatiye Bağlı Kalp Yetersizliği Olan Hastaların Tanı, Tedavi ve İzlem Bulgularının Değerlendirilmesi”
İpek Erol Duman1, Tayfun Uçar2
1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara
2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalı, Ankara

*SÖZLÜ BİLDİRİ ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ
S - 009
“Yenidoğanlarda Endotrakeal Tüp Pozisyonunun Belirlenmesinde Kullanılan Mevcut Yöntemlerin ve Geliştirilen Yenilikçi Yöntemlerin Karşılaştırılması”
Şermin Tekin Kozak1, İbrahim Murat Hirfanoğlu1, Melda Taş1, Esra Eray Önal1,
Canan Türkyılmaz1, Ebru Ergenekon1, Esin Koç1
1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Ankara

*POSTER BİLDİRİ ÖDÜLÜ
P - 019
“Gelişimsel Pediatri Bilim Dalına Yönlendirilme Eğilimlerinin İncelenmesi ve Covid-19 Pandemisinin Etkisi”
Emel Ömercioğlu1, Ayşe Mete Yeşil1, Hanife Avcı2, Elif Nursel Özmert1
1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, GelişimselPediatriBilimDalı,Ankara
2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Ana Bilim Dalı, Ankara

*EĞİTİM VE SAĞLIKTA KALİTE VAKFI BAŞKANI ENVER HASANOĞLU ÖDÜLÜ
S - 038
“Gebeliğinde COVİD-19 Tanısı Alan Annelerin Doğum Anındaki ve Bebeklerinin Kord Kanındaki SARS-COV-2 Antikorlarının Saptanması”
Zeliha Haytoğlu1, Eren Haytoğlu2, Ferda Özlü3, Hacer Yapıcıoğlu Yıldızdaş3, Filiz Kibar4, Salih Çetiner5, Selvi Gülaşı6, Gülsüm Uysal2, Özlem Özgür Gündeşlioğlu7, Derya Alabaz7, Mete Sucu8, Ümit Çelik9
1Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Adana
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Adana Şehir Hastanesi, Adana
3Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Yenidoğan Bilim Dalı, Adana
4Çukurova Üniversitesi, Mikrobiyoloji Anabilim dalı, Merkez Laboratuvarı, Adana
5Çukurova Üniversitesi, Merkez Laboratuvarı, Adana
6Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Yenidoğan Bilim Dalı, Adana Şehir Hastanesi, Adana
7 Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Enfeksiyon Bilim Dalı, Adana
8Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Adana
9Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Çocuk Enfeksiyon Bilim Dalı, Adana Şehir Hastanesi, Adana