62. Türkiye Milli Pediatri Derneği Kongresi 14-18 Kasım 2018 tarihinde Antalya’da yapıldı

13 Mayıs 2019 Pazartesi

62.Türkiye Milli Pediatri Derneği Kongresi

5.İran- Türkiye Pediatri Toplantısı

17.Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi

Uluslararası Katılımlı “Çocuk İhmal ve İstismarı Çalıştayı”

14-18 Kasım 2018 tarihinde Antalya’da yapıldı

Yıllardır niteliğini ve bilimselliğini koruyan, uluslar arası katılımlarla güçlenen çocuk sağlığı ve hastalıklarını ilgilendiren temel konuların, sorunların ve bunlara  yönelik güncel gelişmelerin ele alındığı Türkiye Milli Pediatri Derneği 62.  Ulusal Kongresi, 1835 kişinin katılımı ile 14-18 Kasım 2018 tarihinde Regnum Carya Resort Hotel’de Antalya’da başarılı bir şekilde yapıldı.

Kongre kapsamında Uluslararası katılımlı “Çocuk İhmal ve İstismarı Çalıştayı” düzenlendi. Çalıştayın amacı; çocuk istismarı ve ihmalinin ülkemizde ve dünyadaki durumunu belirlemek, çocuk hakları ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası düzeyde yaklaşımları değerlendirmek, istismara uğrayan çocuğa yönelik tıbbi, hukuki ve sosyal hizmet yaklaşımlarını tartışmak ve çocuk istismarı ve ihmalinin önlenmesi için oluşturulması gereken programları belirlemekti. Çalıştay açılış konuşmalarını derneğimiz genel sekreteri Prof. Dr. Enver Hasanoğlu ve Uluslararası Pediatri Derneği (IPA) gelecek başkanı Prof. Dr. Errol Alden yaptı. Çalıştayda ülkemizden Uluslar arası Çocuk Merkezi(ICC)’nden derneğimiz önceki başkanlarından Prof. Dr. Münevver Bertan, ABD’den IPA İcra Kurulu Direktörü Prof. Dr. William Keenan, İngiltere’den Uluslar arası Çocuk İhmal ve İstismarını Önleme Derneği(ISPCAN) geçmiş dönem başkanı Jenny Gray, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr. Betül Ulukol, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr. Orhan Derman, ABD’den  IPA gelecek başkanı Prof. Dr. Errol Alden, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü’nden Prof. Dr. Kasım Karataş, Türkiye “Çocuk Alanında Çalışan Avukatlar Ağı” koordinatörü avukat Şahin Antakyalıoğlu başkan ve konuşmacı olarak katıldılar. Çalıştay sonunda yuvarlak masa toplantısını Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr. Elif Özmert yönetti. Çalıştay raportörlüklerini ise Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr. Filiz Şimşek Orhon ve ICC’den Dr. Ayşegül Esin yaptılar. Çalıştaya ayrıca Endonezya’dan Asya Pasifik Pediatri Birliği Başkanı Prof. Dr. Amman Pulungan, Azerbaycan Pediatri Derneği Başkanı Prof. Dr. Nesip Guliyev, Kosova Pediatri Derneği Başkanı Prof. Dr. Ramush Bejigi, İran Pediatri Derneği Başkanı Prof. Dr. Gholamreza Khatami katıldılar. Çalıştaya ülkemizin çeşitli illerinden gelen doktor, hemşire, sosyal hizmet uzmanı yanı sıra, İran, Kosova, Azerbaycan’dan çok sayıda hekim katıldı.

14 Kasım 2018 tarihinde kongre içinde “Yenidoğan Uygulamalarında  Güncel Yaklaşım Kursu”, “Yenidoğanda Temel Mekanik Ventilasyon Kursu”, “Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Kursu”, “Çocuklarda Beslenme Kursu”, “Tanıdan Tedaviye Çocuk Enfeksiyon Hastalıklarında Laboratuvarın Kullanımı Kursu”, “Endokrinde Sık Görülen Sorunlara Vakalarla Yaklaşım Kursu”, “Pediatride Kullanılan Temel Laboratuvar Testlerin Değerlendirilmesi Kursu”,  “Uluslararası Gelişimi İzleme Destekleme Rehberi Uygulayıcı Eğitimi Kursu”  çocuk hekimlerinin büyük ilgisi ile düzenlendi.

62.Türkiye Milli Pediatri Kongresi Açılış Töreni T.C. Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk ve Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Safran’ın katılımı ile yapıldı. Açılış Konuşmalarını Türkiye Milli Pediatri Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. Enver Hasanoğlu, Türkiye Milli Pediatri Derneği Başkanı Prof. Dr. Aysun Bideci, Çocuk Hemşireleri Derneği Başkanı Doç. Dr. Serap Balcı, IPAF Başkanı, IPA Gelecek Başkanı Prof. Dr. Errol Alden  ve T.C. Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Prof. Dr. Ziya Selçuk yaptılar. T.C. Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk konuşmasında kurumlar arası işbirliğinin çocuk sağlığı açısından Milli Eğitimin önemini ve misafirlerimiz olarak nitelendirdikleri göçmen çocuklarımızın eğitimi ve sağlıklarına verdikleri önemi vurguladılar.

Açılış Töreninde Türkiye Milli Pediatri Derneği tarafından Yönetim Kurulu kararınca Onursal Üyeliğe IPA Başkanı Prof. Dr. Zulfiqar Bhutta’nın, Asya Pasifik Pediatri Birliği Başkanı Prof. Dr. Amman Pulungan’ın, Latin Amerika Pediatri Derneği Başkanı Prof. Dr. Oswaldo Revelo Castro’nun layık görüldüğü belirtildi.  Asya Pasifik Pediatri Birliği Başkanı Prof. Dr. Amman Pulungan’ın, Latin Amerika Pediatri Derneği Başkanı Prof. Dr. Oswaldo Revelo Castro’nun Onursal Üyelikleri açılış töreninde takdim edildi. Açılış törenine katılamayan IPA Başkanı Prof. Dr. Zulfiqar Bhutta’nın onursal üyeliği ise 16 Kasım 2018 tarihinde kongre içinde konuşmacı olduğu oturumda kendisine verildi. Açılış Töreni Çocuk Halk Dansları Topluluğu’nun gösterisi ile sona erdi.

Kongremizde, derneğimiz önceki başkanlarından yakın zamanda kaybettiğimiz hocamız Prof. Dr. Namık Çevik adına düzenlediğimiz oturumda Prof. Dr. Enver Hasanoğlu ve Prof. Dr. Faik Sarıalioğlu oturum başkanlığı yaptılar. Konuşmalara geçilmeden önce Prof. Dr. Enver Hasanoğlu hocamızla ilgili anılarını ve Prof. Dr. Faik Sarıalioğlu hocamızın özgeçmişini katılımcılarla paylaştılar. Oturumda Prof. Dr. Canan Akyüz “Lenfadenopatisi Olan Çocuk”, Prof. Dr. Nur Olgun “Çocukluk Çağında Onkolojik Aciller” konularını konuştular.

Kongre’de İstismar ve İhmalin Uzun Dönem Etkileri, Tıpta Yapay Zeka Yeni İş Arkadaşımız mı?, Nöbeti Olan Çocuk; ne zaman epilepsi, Status Epileptikus Yönetimi, Odağı Bilinmeyen Ateş, Uzamış Ateş, Çocuklarda Akılcı Antibiyotik Kullanımı, Pediatride Ağrı Yönetimi, Kabızlığı Olan Çocuk, Kronik İshali Olan Çocuk, Genetik Hastalıklarda Yeni Tedaviler, Yenidoğan Sarılıklarına Yaklaşım, Prematürite Retinopatisi İzlemi, Prematür Bebeğin Enteral Beslenmesi, Global Child Health and the Sustainable Development Goals: what can Pediatricians do?, Sağlıklı Çocuğu Nasıl İzleyelim? ,  Astım mı ? Çocuk Hekimi Olarak Ne Yapalım?, Soğuk Algınlığı mı, Grip mi?, Gögüs Ağrısı Olan Çocuk, Büyümenin değerlendirilmesi; Boy Kısalığı Olan Çocuk, Gelişimin Değerlendirilmesi; Gelişim Bozukluğu Olan Çocuk, D Vitamini Nereye Kadar?, Çocuklarda Sık Karşılaşılan Dermatolojik Sorunlar,  Çocuklarda Sık Karşılaşılan Ortopedik Sorunlar, Yenidoğanda Acil ve Acil Olmayan Sorunlar, Kas İskelet Sistemi Ağrılarına Yaklaşım, Kusan Çocuk, İdrar Yolu Enfeksiyonları, İdrar Kaçıran Çocuk, Çocuk Beslenmesinde Şeker ve Yağ Hiperglisemisi Olan Çocuk, Mikrobiyata- Probiyotik, Esin Kaynağımız Anne Sütü, Eksik Aşılı Çocuğun Aşılanması, Döküntülü Hastalıklar, Üst ve Alt Solunum Yolu Enfeksiyonların Yönetimi, Disritmisi Olan Çocuk, Karın Ağrısı Olan Çocuk gibi bir çok konu çeşitli oturumlarda tartışıldı.

Kongrede sunulan ve bilimsel jüri tarafından seçilen dört sözel, bir poster bildirisine kongre bildiri ödülleri verildi. Kongrenin son günü 2011 yılından bu yana uygulanan kongre konularından oluşan ödüllü kongre sınavı yapıldı.  Diğer ödüllerle birlikte, Türkiye Milli Pediatri Derneği Yayın Teşvik Ödülleri’ de son gün Kapanış Gecesi’nde sahiplerine takdim edildi.

Kongre kapsamında 5. İran- Türkiye Pediatri Toplantısı yapıldı. Toplantıya İran Pediatri Derneği Başkanı Gholamreza Kahatami, IPAF Başkanı, IPA Gelecek Başkanı Prof. Dr. Errol Alden, IPA İcra Kurulu Direktörü William Keenan,  IPA Başkanı Prof. Dr. Zulfiqar Bhutta,  Asya Pasifik Pediatri Derneği Başkanı Prof. Dr. Amman Pulungan, Latin Amerika Pediatri Derneği Başkanı Prof. Dr. Oswaldo Revelo Castro, Azerbaycan Pediatri Derneği Başkanı Nesip Guliyev, Makedonya Pediatri Derneği Başkanı Aspazija Sofijanova, İran ve Türkiye’den hocalar başkan ve konuşmacı olarak katıldılar.Türkiye’den, Kosova’dan, Azerbaycan’dan katılımcılar dinleyici olarak bulundular.

Her yıl olduğu gibi sağlık hizmetinde ekibin en önemli paydaşı olan çocuk hemşireleri için düzenlenen Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi’nin 17.’si de Türkiye Milli Pediatri Kongresi içinde yapıldı.

 

Ulusal ve uluslararası katılımcıların yer aldığı geniş kapsamlı kongre başarılı bir biçimde gerçekleşti.

 

KONGRE ÖDÜLLERİ

 

SÖZEL BİLDİRİ BİRİNCİLİK

Hipoksi-Hiperoksi Uygulanan Yenidoğan Sıçanlarda Enteral Yolla Verilen Ursodeoksikolik Asidin Bağırsak Mukozası Üzerine Etkisi

Ergün Sönmezgöz1, Murat Uysal2, Şahin Takcı1, Ali Gül1

1Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
2Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı

 

SÖZEL BİLDİRİ İKİNCİLİK 

 

Yenidoğanlarda Kontrollü Bir Çalışma: Lactobacillus Rhamnosus GG Desteğinin Gastrointestinal Sistemde Kolonize Vankomisine Dirençli Enterokok Eradikasyonundaki Rolünün Araştırılması

Melek Büyükeren1, Şule Yiğit1, Ayşe Büyükcam2, Ateş Kara2,

Hasan Tolga Çelik1, Murat Yurdakök1

1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Ana Bilim Dalı, Neonatoloji Bilim Dalı Ankara
2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Ana Bilim Dalı,

Çocuk Enfeksiyon Bilim Dalı, Ankara

 

SÖZEL BİLDİRİ ÜÇÜNCÜLÜK

 Pseudotümor Serebrili Olgularin Tanı ve İzleminde Orbital Ultrasonografinin Yerinin Değerlendirilmesi:

İlk Prospektif Pediatrik Çalışma

Leman Tekin Orgun1, Hatice Tuba Atalay2, Ebru Arhan1, Kürşad Aydın1, Ayşe Serdaroğlu1

1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı, Ankara
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Ankara

 

EĞİTİM VE SAĞLIKTA KALİTE VAKFI BAŞKANI

PROF. DR. ENVER HASANOĞLU’ ÖDÜLÜ

 

Ekran Maruziyetine Yönelik Ailelere Verilen Danışmanlık Etkili midir?

Evin İlter Bahadur, Pınar Zengin Akkuş, Tuba Çelen Yoldaş,

Elif Nursel Özmert

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Ankara

 

 

POSTER BİLDİRİ BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ

 

Hastane Öncesi Pediatrik Status Epileptikus Tedavisinde Ambulans Ekiplerinin Tercih Ettiği İlaçlar: Çocuklarda İleri Yaşam Desteğ Eğitimi (ÇİLYAD) Eğitimi Yeterli Mi?

Şebnem Arslan1Murat Anıl2, Volkan Ergün1, Ebru Şener Araz1,

Kubilay Arslankeçecioğlu1, Erkan Güvenç1

1İzmir İl Sağlık Müdürlüğü 112 Ambulans Servisi
2SBÜ İzmir Tepecik SUAM Çocuk Acil Kliniği

 

Sözel Bildiri Birincilik Ödülü; 3000 TL.

Sözel Bildiri İkincilik Ödülü; 2000 TL.

Sözel Bildiri Üçüncülük Ödülü; 1000 TL.

Eğitim ve Sağlıkta Kalite Vakfı Başkanı Prof. Dr. Enver Hasanoğlu Ödülü; 1500 TL

Poster Bildiri Ödülü; 1000 TL.

 

 

KONGRE SINAVI BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ 3000 TL

MİNE ERKAN

KONGRE SINAVI İKİNCİLİK ÖDÜLÜ 1500 TL

EDİBE GÖZDE BAŞARAN

HALİL DOLAP

SELMA ALİM AYDIN

 

Türkiye Milli Pediatri Derneği 2018 Yayın Ödülü 

 

Meltem Akçaboy, Serdar Kula, Tayfun Göktaş, Bijen Nazlıel, Semiha Terlemez,  Nurullah Çelik, Bülent Çelik, Necla Buyan

‘ Obez Hipertansif ve Obez Mormotansif Çocuklarda Inflamasyon ve Plazma Nox Verileri ve Kardiyak Değerlendirme Sonuçları

Pediatric Nephrology

Gönül Çatlı, Ahmet Anık, Sezer Acar, Tuncay  Küme,

Melike Karabulut, Özlem Gürsoy Çalan, Bumin Nuri Dündar, Ayhan Abacı

Diyabetik Ketoasidoza Bağlı Santral Sinir Sistemi Hasarını Öngörmede Serum S100B, Nöron Spesifik Enolaz ve Gliyal Fibriller Asidik Proteinin Önemi’ – Pediatric Diabetes

Ezgi Deniz Batu, Fehime Kara Eroğlu,  Paul  Tsoukas,  Jonathan S. Hausmann, Yelda Bilginer, Margaret A. Kenna, Greg R. Licameli, Robert C. Fuhlbrigge, Seza Özen, Fatma Dedeoğlu

PFAPA (Periyodik Ateş, Aftöz Stomatit, Faranjit, Servikal Adenit) Sendromu: İki Pediyatrik Romatoloji Merkezinin Deneyimi’ –  Arthritis Care & Research

 

Türkiye Milli Pediatri Derneği Yayın Teşvik Ödülü: Her bir yayına 1500 USD

Ödül alan tüm hekimlerimizi kutluyor, bundan sonraki çalışmalarında başarılar