4. IRAN – TÜRK PEDİATRİ KONGRESİ

9 Şubat 2019 Cumartesi

4. Iran – Türk Pediatri Kongresi 20-23 Nisan 2016 tarihlerinde Tahran’da, 37. Prof Mohammed Gharib Anma Kongresi ile birlikte yapıldı. Iran Pediatri Derneğinin ev sahipliğinde gerçekleşen kongreye Türkiye Milli Pediatri Derneğini temsilen Prof.Dr. Enver Hasanoğlu, Prof.Dr. Alev Hasanoğlu, Prof.Dr. Koray Boduroğlu, Prof.Dr. Orhan Derman, Prof.Dr. Sevgi Mir, Prof.Dr. Ayşe Selimoğlu, Prof.Dr. Aydan Kansu, Prof.Dr. Erol Erduran ve Dr. Mehmet Gündüz katıldı. İran ve Türk pediatristler yenidoğan, enfeksiyon hastalıkları, beslenme, kardiyoloji, gastroenteroloji, nöroloji, metabolizma, endokrinoloji, genetik ve adolesan alanları başta olmak üzere pek çok konuda yapılan konuşmalarla bilgi ve deneyimlerini paylaştılar. Kongrenin sosyal programı iki ülke meslektaşları arasında sıkı bağlar ve işbirlikleri kurulmasına yardımcı oldu.