20 KASIM DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ

16 Şubat 2019 Cumartesi

20 KASIM DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ

Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme 20 Kasım 1989 tarihinde Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilmiştir. Günümüzde 193 ülke tarafından onaylanmış olmasına rağmen pek çok çocuk sözleşmede yer alan eğitim, sağlık, yaşama, barınma; fiziksel, psikolojik veya cinsel sömürüye karşı korunma gibi temel haklarını halen elde edememiştir.

14 Şubat 1990 tarihinde Türkiye tarafından imzalanan ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda onaylanan Sözleşme 9 Aralık 1994 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından onaylanmıştır. Çocuk Hakları Sözleşmesi 27 Ocak 1995 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak 4058 sayılı yasa ile iç hukuk kuralına dönüşmüş ve Türkiye’de de uygulanmaya başlanmıştır.

Çocukların üstün yararını ilke edinmiş olan, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanları için Sözleşmede yer alan her maddeyi, Türkiye’de ve Dünya’daki her çocuk için gerçekleştirmeye çalışmak başlıca görevleri arasındadır.