50. AVRUPA PEDİATRİK NEFROLOJİ DERNEĞİ (ESPN) KONGRESİ

6 Mart 2019 Çarşamba

Türkiye Milli Pediatri Derneği Yönetim Kurulu Üyelerimizden Prof. Dr. Sevcan A. Bakkaloğlu Ezgü, 5-9 Eylül 2017 tarihleri arasında Glasgow’da düzenlenen 50. Avrupa Pediatrik Nefroloji Derneği (ESPN) Kongresi’nde, ESPN Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmiştir. Aynı kongrede Avrupa’da pediatrik nefrolojinin 50 yıllık tarihini göstermek için yapılan ESPN Aile Ağacında Derneğimiz Genel Sekreteri Prof. Dr. Enver Hasanoğlu’da yer almıştır.  Hocalarımızı tebrik ederiz.