Yönetim Kurulu

YÖNETİM KURULU (ASIL ÜYELER)

Prof. Dr. Koray BODUROĞLU Başkan
Prof. Dr. Yıldız CAMCIOĞLU Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. Enver HASANOĞLU Genel Sekreter
Prof. Dr. Elif ÖZMERT Genel Sekreter Yardımcısı
Doç. Dr. İlyas OKUR Sayman

Prof. Dr. Semra  ATALAY

Prof. Dr. Aysun BİDECİ

Prof. Dr. Asuman ÇOBAN

Prof. Dr. Ayhan  DAĞDEMİR

Prof. Dr. Caner KABASAKAL

Prof. Dr. Hakan  POYRAZOĞLU

Prof. Dr. Ayşe SELİMOĞLU

Prof. Dr. Özlem TEKŞAM

Prof. Dr. Ayşegül ZENCİROĞLU

YÖNETİM KURULU ( YEDEK  ÜYELER )

Prof. Dr.        Nuray KANBUR

Prof. Dr.        Ebru ARHAN

Prof. Dr.        Ömer ERDEVE

Prof. Dr.         Meda KONDOLOT

DENETLEME  KURULU (ASIL ÜYELER)

1)  Prof. Dr. Ayşe SERDAROĞLU

2)  Prof. Dr. Filiz TÜTÜNCÜLER

3)  Prof. Dr.  İlknur BOSTANCI

DENETLEME KURULU ( YEDEK ÜYELER )

Prof. Dr. Göknur HALİLOĞLU

Prof. Dr. Sinan SARI

Prof. Dr. Yeşim ÖZTÜRK

DANIŞMA  KURULU

Prof. Dr. Tomris TÜRMEN

Prof. Dr. Alev HASANOĞLU

Prof. Dr. Gülsev KALE

Prof. Dr. Sevgi MİR

Prof. Dr. Tezer KUTLUK

Prof. Dr.  Peyami CİNAZ

Prof. Dr. Yavuz ÇOŞKUN

Prof. Dr. Saadet ARSAN

Prof. Dr. Orhan DERMAN

Prof. Dr. Nurullah OKUMUŞ

Prof. Dr. Sevcan BAKKALOĞLU EZGÜ

Prof. Dr. Ali DÜZOVA

Prof. Dr. Rahmi ÖRS

Prof. Dr. Behzat ÖZKAN

Prof. Dr. Betül ULUKOL

Prof. Dr. Hasan TEZER