Tanı ve Tedavi Klavuzları

KILAVUZ 1:
TMPD – Çocuk Acil Tıp ve Yoğunbakım Derneği
KILAVUZ 2:
TMPD – Sosyal Pediatri Derneği
KILAVUZ 3:
TMPD – Türk Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Derneği
     
KILAVUZ 4:
TMPD – Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği
KILAVUZ 5:
TMPD – Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları ve Kistik Fibrozis Derneği
KILAVUZ 6:
TMPD – Çocuk Genetik Hastalıkları Derneği
     
KILAVUZ 7:
TMPD – Türkiye Çocuk Nörolojisi Derneği
KILAVUZ 8:
TMPD- Türk Pediatrik Hematoloji Derneği
KILAVUZ 9:
TMPD – Pediatrik Gastroentoloji Hepatoloji ve Beslenme Derneği
     
KILAVUZ 10:
TMPD – Neonotoloji Derneği
KILAVUZ 11:
TMPD – Türkiye Ulusal Alerji ve İmmünoloji Derneği
KILAVUZ 12:
TMPD – Çocuk Romatoloji Derneği
     
KILAVUZ 13:
TMPD – Çocuk Nefroloji Derneği
KILAVUZ 14:
TMPD – Türk İmmünoloji Derneği
KILAVUZ 15:
TMPD – Pediatrik Onkoloji