56. Türkiye Milli Pediatri Kongresi Sunumlar

(15.02.2013 09:23:39)

 

SALON A 01.12.2012 08:00 09:00 Sefer Kumandas
Çocukluk Çağı Baş Ağrıları
 
11:00 12:30 Aydan Kansu
Çölyak Hastalığında Tanı ve Tedavideki Gelişmeler
 
30.11.2012 09:00 10:30 Prof. Dr. Betul Ulukol
Çocuk ve Şiddet
Av. Mehmet Mustafa Güneş
Çocuk ve Şiddet
13:30 14:30 Nilüfer Güzoğlu
Hipernatremik Dehidratasyon Tanısı ile Takip Edilen Yenidoğan Olgularımızın Değerlendirilmesi
Tahir Atik
Pediatrik Karbonmonoksit Zehirlenmesinde
Karboksihemoglobin Düzeylerini Önemseyelim
Av. Tahir Atik
IVF Gebeliği Sonrası Doğan Uniparental Dizomiden Kaynaklanan Prader Willi Sendromu Tanılı Bir Olgu
Demet Demirkol
İkincil hemofagositik lenfohistiositoz / sepsis / çoklu organ yetersizligi / makrofaj aktivasyon sendromuna bağlı hiperferritinemisi olan kritik hasta çocuklarda tedavi nedir?
Uzm. Dr. Sena Kara Öncü
Gebelik ve Laktasyon Döneminde Omega 3 Kullanımının Kognitif Fonksiyonlar Üzerine Olan Etkisi
Merih Cetinkaya
Prematüre Bebeklerde Yaşamın ilk 28 Günü Seri CD11b Ölçümünün Bronkopulmoner Displazi Gelişimini Önceden Tahmin Ettirici Rolünün Araştırılması
Dr. Tuğba Zengin
Sağlıklı Çocuklarda Balık Yağı Kullanımı İle İlişkili Trombositlerde İn-Vitro Hiperakregasyon ve Hipersekresyon
SALON B 01.12.2012 14:30 15:30 Dr. Betül Ersoy 
Olgularla Erken Puberte
29.11.2012 11:00-12:30 Prof. Dr. Selim Kurtoğlu 
Yeni doğan Sepsisinde Tanı ve Tedavideki Zorluklar
30.11.2012 11:30 12:30 Turgay Coskun
Obezite
13:30 14:30 Seda Şirin Köse
Çocuklarda Ventriküloperitoneal Şant Enfeksiyonlarının Tıbbi ve Ekonomik Sonuçları
Melda Çelik
Kravat: ‘Hastane Enfeksiyonlarının Taşınmasında Risk Oluşturur Mu?’
Melda Çelik
Sık Tonsillofarenjit Geçiren Çocukların Tonsillektomi Sırasında
Tonsil Dokusundan Alınan Kor Kültürlerinin Değerlendirilmesi
Meltem Polat
Tulareminin Klinik ve Epidemiyolojik Özelliklerinin 77 Çocuk Hastada Değerlendirilmesi
Yard. Doç. Dr. Öznur Küçük 
Üç Yıl İçinde Salmonella Enteriti Tanısı İle Takip Edilen Hastaların Değerlendirilmesi
Mustafa Akçam
Parsiyel Hepatektomi Yapılan Ratlarda Ace İnhibitörleri, Çinko ve Vitamin A ve E’nin Karaciğer Rejenerasyonu, Stellat Hücreler, Apopitoz ve Oksidatif Strese Etkileri
SALON C 01.12.2012 11:00 12:30 Dr. Serdar Tekgül 
İşeme Bozuklukları ve Üroterapi
Olgu sunusu
14:30 15:30 Prof. Dr. Ergin Çiftçi
Alt Solunum Yolu Enfeksiyonlarında Tanı ve Tedavide Yapılan Yanlışlar
16:30 17:00 Prof.Dr. Meryem Tekçiçek 
Çocuklarda Diş Sağlığında Bilmemiz Gerekenler
29.11.2012 11:00-12:30 Dr. Salim Çalışkan 
İdrar Yolu Enfeksiyonuna Yaklaşım
Kılavuzlar ne getiriyor?
14:30 15:30 Prof. Dr. Adem Aydın 
Ek besinlerere geçişte sık karşılaşılan sorunlar
30.11.2012 13:30 14:30 Özlem Şahaloğlu 
Fonksiyonel Konstipasyonda Çölyak Hastalığı Sıklığı
Dr. Nagehan Emiralioğlu 
Helicobacter Pylori Enfeksiyonunun Hepsidin ve İnterlökin-6 Düzeylerine Etkisi ve Demir Metabolizması-Hepsidin İlişkisi
Serdar Epcacan 
Adenotonsillektomi Sonrası Kardiyak Fonksiyonlardaki Değişimin Miyokardiyal Performans İndeksi ve Triküspit Anüler Düzlem Sistolik Hareket ile Değerlendirilmesi
Dr. Özgür Çoğulu 
Çocukluk Çağı
Akut Lenfoblastik Lösemide
miRNA Ekspresyonlarının
Tanı ve Tedavideki Önemi
Hidayet Katipoğlu 
Çocuklarda Sublingual İmmünoterapinin Sistemik ve Lokal Yan Etkileri
Gülay Çiler Erdağ 
Etken Olarak Norovirüs Saptanan Akut Gastroenteritli Çocuklarda Hastalığın Klinik ve Laboratuvar Bulguları
SALON E 29 – 30 Kasım 11:15 12:00 Doç. Dr. Tanıl Kendirli 
Çocuklarda Kan Gazları
13.00 14.00 Dr. Benan Bayrakcı
Mekanik Ventilasyon
15:15 17:00 Doç. Dr. Ayşe Berna Anıl 
Solunum Sıkıntısı Olgu Sunumu
Septik Şok Olgu Sunumu
Doç. Dr. Oğuz Dursun 
Kibas Olgu Tartışmaları
Kan gazı değerlerine göre ventilatör ayarlarının yapılması
SALON F 29 – 30 Kasım Prof.Dr.Rahmi Örs 
Ventilatördeki Bebeğin Bakımı
Mekanik Ventilasyon Uygulanan Bebeğin İzlemi
Dr. Tuğba Gürsoy 
Hibrid Mekanik Ventilasyon Yöntemleri ve Hfv
Doç. Dr. Hacer Yıldızdaş 
Mekanik ventilatör desteğinin azaltılarak kesilmesi
Fahri Ovalı 
Yenidoğanda Mekanik Ventilasyon Kursu
SALON G 29.11.2012 09.00-10.00 Duygu Arıkan
Erzurum İli 7-11 Yaş Okul Çocuklarında Obezitenin Önlenmesi
Duygu Arıkan
Erzurum İli 7-11 Yaş Okul Çocuklarında Obezite Prevalans Çalışması
Uzm. Mine Bahçeci 
Ebeveynlerin Sağlıkla İlgili
Görüşleri ve
Hemşirelerden Beklentileri
Ayse Sener Taplak
Prematüre Retinopati Muayenesinde Ağrıyı Azaltmada Anne Sütü ve Sukrozun Etkisi
10.30 11.15 Dr. Dilek Sunmaz 
Hibrid Mekanik Ventilasyon Yöntemleri ve Hfv
11:15 12:15 Zerrin Çiğdem 
Cilt Bütünlüğünde Bozulma ve
Hemşirelik Yaklaşımı
13:45 14:45 Duygu Arıkan
Tüberküloz ve Hemşirelik Yaklaşımı
10.30 11.15 Yrd. Doç. Dr. Şenay Çetinkaya 
Besin Allerjileri ve Hemşirelik Yaklaşımı
30.11.2012 09.00-10.00 Prof. Dr. Fahri Ovalı 
Yenidoğan Taramaları
Yard.Doç.Dr.Serap Balcı 
Yeni Doğan Taramalarında Hemşirenin Rolü
10:30 11:15 Yrd.Doç. Dr. Türkan Turan 
Çocuklarda İşeme Bozuklukları ve Hemşirenin Rolü
13:45 14:45 Yrd.Doç.Dr. Emine Altun 
Vre, Mrsa, Vıp’e Yönelik Korunma ve Kontrol Önlemleri
13:00 14:00 Duygu Arıkan 
Annelerin Anksiyete Düzeyinin Bebeklerinin Gaz Sancısına Etkisi
Uzm. Mine Bahçeci 
Lefkoşa Kamu ve Özel Pediatri Polikliniklerinden Hizmet Alan Ebeveynlerin Memnuniyeti
Sibel Küçük
Zihinsel Engelli Çocuklarda Cinsel İstismardan Korunma Eğitimi
Dilek Küçük Alemdar 
Çocuğu Hastanede Yatan Annelerin Gereksinimlerinin Karşılanma Düzeyi
Dilek Küçük Alemdar
5-6 Yaş Grubu Çocuklara Bağışıklanmayı Güçlendirici Unsurların Analoji Tekniği ile Öğretilmesi ve Etkisinin Değerlendirilmesi