IPA Başkanı Zulfiqar Bhutta ve Derneğimiz Genel Sekreteri Prof. Dr. Enver Hasanoğlu’na fahri profesörlük ünvanı takdim edildi.

Bişkek / Kırgızistan’ da 20-21 Temmuz 2017 tarihlerinde yapılan, Uluslararası Pediatri Birliği (IPA) ‘ nin düzenlemiş olduğu ‘ Newborn Maternal Health Workshop ‘ unda IPA Başkanı Zulfiqar Bhutta ve Derneğimiz Genel Sekreteri Prof. Dr. Enver Hasanoğlu’na Kırgızistan Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Anne-Çocuk Sağlığı Merkezi tarafından fahri profesörlük ünvanı takdim edilmiştir.Her iki hocamızı kutlarız.

Anne ve çocuk sağlığının detaylı bir biçimde uluslararası platformda tartışıldığı çalıştay başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir.

Türkiye Milli Pediatri Derneği