(20.11.2014)

 

Kosova Pediatri Derneği’nin, Türkiye Milli Pediatri Derneği desteği ile 29 Ekim -2 Kasım tarihleri arasında Antalya Belek Siyam Hotel'de düzenlediği toplantı başarılı bir şekilde gerçekleşti. Yaklaşık 150 hekim toplantıya katıldı. Genel Pediatri konuları iki gün boyunca tartışıldı. Türkiye Milli Pediatri Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. Enver Hasanoğlu toplantıya katılarak  açılış konuşması yaptı. Ülkemizden Türkiye Milli Pediatri Derneği adına altı öğretim üyesi toplantıya katıldı. Sevcan Bakkaloğlu Ezgü  (Gazi Üniversitesi) “Urinary Tract Infections in Children” ve “Vasculitis  in  Children”, Ali Düzova (Hacettepe Üniversitesi)  “Hypertension” ve “Acute Renal Failure”, Ercan Mıhçı  (Akdeniz Üniversitesi) “When to Suspect Genetic Disorders in Pediatrics”, Sevtap Güney (Akdeniz Üniversitesi) “Vaccination”, Fatih Süheyl Ezgü (Gazi Üniversitesi) “Recent Advances in Molecular Diagnosis of Inborn Errors of Metabolism” ve “Inborn Errors of Metabolism in Childhood”, Korcan Demir  (Behçet Uz Eğitim ve Araştırma Hastanesi) “Chilhood Obesity” başlıklı konuşmaları yaptılar.