(17.06.2014)

 

Şuana Kadar Elimize Ulaşan Kılavuz Metinleri

 1. Türkiye Ulusal Allerji ve İmmunoloji Derneği
 • Anafilaksi 
 • Astım Atağı Ve Tedavisi
 • Astımda Uzun Süreli Tedavi
 1. Türk Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Derneği
 • Çocuklarda Konjestif Kalp Yetmezliği
 • Çarpıntılı Çocuk Hastaya Yaklaşım
 • Siyanotik Yenidoğana Yaklaşım
 1. Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları ve Kistik Fibrozis Derneği
 • Çocuklarda Toplumda Gelişen Pnömoni Tanı ve Tedavi Kılavuzu
 • Çocuklarda Akut Bronşiyolit Tanı ve Tedavi Kılavuzu
 • Çocuklarda Tüberküloz Tanı ve Tedavi Kılavuzu
 1. Çocuk Acil Tıp ve Yoğunbakım Derneği
 • Çocuklarda Temel Ve İleri Yaşam Desteği İlkeleri
 • Sepsis Ve Septik Şok Tanı Ve Tedavisi
 • Zehirlenmelere Genel Yaklaşım
 • Solunum Sıkıntısı - Yetmezliği Tanı Ve Tedavisi
 • Travmalı Çocuk Hastaya Yaklaşım
 • Çocuk Hastanın Güvenli Transportu
 1. Neonotoloji Derneği
 • Respiratuvar Distres Sendromu
 1. Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği
 • Puberte Fizyolojisi
 • Erken Puberte
 • Gecikmiş Puberte
 • Büyüme Geriliğine Yaklaşım
 1. Pediatrik Gastreontoloji Hepatoloji ve Beslenme Derneği
 • Karaciğer Fonksiyon Bozukluğu Olan Hastaya Yaklaşım 
 • Kronik İshal
 • Çocuklarda Kusmaya Yaklaşım
 • Kronik Karın Ağrısına Yaklaşım
 1. Çocuk Romatoloji Derneği
 • Jüvenil İdyopatik Artrit
 • Jüvenil Sistemik Lupus Eritematosusu
 1. Sosyal Pediatri Derneği
 • Aşı Uygulamaları

Kılavuzları Metinleri Beklenen Yandal Dernekler

 1. Sosyal Pediatri Derneği
 • Çocuk Sağlığı İzlemi
 • Gelişimin İzlenmesi
 • Çocuk İstismarı
 • Emzirme Danışmanlığı
 • Tamamlayıcı Beslenme
 1. Pediatrik Onkoloji Derneği
 • Lenfadenopatiye Yaklaşım
 • Onkolojik Hastanın Acil Sorunları
 • Kanser Düşündürecek Belirti ve Bulgular: Klinik Yaklaşım
 1. Çocuk Beslenme ve Metabolizma Derneği
 1. Çocuk Nefroloji Derneği
 • İdrar Yolu Enfeksiyonu
 • Antenatal Hidronefroz
 1. Ergen Sağlığı Derneği
 1. Neonotoloji Derneği
 • Yenidoğan Sarılığı
 • Yenidoğan Enfeksiyonları ( Neonatal Sepsis )
 • Yenidoğanın Solunum Yolu Problemleri
 1. Türk Pediatrik Hematoloji Derneği
 1. Çocuk Romatoloji Derneği
 • Otoenflamatuar Hastalıklar 
 1. Türkiye Çocuk Nörolojisi Derneği
 1. Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Derneği
 1. Türk İmmünoloji Derneği
 • Sık Hastalanan Çocuk
 1. Çocuk Genetik Derneği
 • Genetik Danışmanlık
 • Down Sendromu ve Diğer Kromozom Anomalileri
 • Mental Retardasyon/Multipl Konjenital Anomali (Mr/Mca)
 1. Türk Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Derneği
 • Akut Romatizmal Ateş