(28.02.2014)

 

Türkiye Milli Pediatri Derneği’nin 2005 yılından itibaren ülkemizin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği Bölgesel Eğitim Toplantılarının atmış dördüncüsü Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ve Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü desteğiyle 125 hekimin katılımı ile 9 Şubat 2014 tarihinde Şanlıurfa’da yapıldı.

Toplantı Genel Sekreterimiz Prof. Dr. Enver Hasanoğlu, Şanlıurfa Şube Başkanımız Yrd. Doç. Dr. Mahmut Abuhandan ve Şanlıurfa il Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Erdoğan Duran’ın açılış konuşmalarıyla başladı.

64. Şanlıurfa Bölgesel Toplantısında aşağıdaki konular tartışıldı:

*Tamamlayıcı Beslenme: Sema Özbaş (Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanı)

*Bebeklik Döneminde Malnutrisyon ve Malnutrisyonlu Bebeğin Beslenmesi:  Nafiye Urgancı (T.C. Sağlık Bakanlığı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi)

*Çocukluk Çağı Pnömonileri Necmi Aksaray (Çukurova Üniversitesi)

*Zor Koşullar Altındaki Çocukların Psikososyal ve Gelişimsel Desteği:  Sık Karşılaşılan Sorunlar

Elif Özmert (Hacettepe Üniversitesi)

Toplantıda Katılımcılara Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan “Tamamlayıcı Beslenme Rehberi” tanıtıldı, ilgili sorular yanıtlandı. Şanlıurfa Bölgesel Eğitim Toplantısı özellikle bölgede hizmet veren hekimlerimize katkı sağladı. Bundan sonra da derneğimizin bölgesel toplantıları aynı ivmeyle devam edecektir.