(25.12.2013)

 

1. Türkiye Ulusal Allerji ve İmmunoloji Derneği
Temsilciler: Prof.Dr. Ayfer Tuncer, Prof.Dr.Feyzullah Çetinkaya

Konular:

 1. Anafilaksi
 2. Astım Atağı ve Tedavisi
 3. Astımda Uzun Süreli Tedavi

2. Pediatrik Onkoloji Derneği
Temsilciler: Prof. Dr. Nur Olgun, Prof. Dr. Mehmet Kantar

Konular:

 1. Lenfadenopatiye Yaklaşım
 2. Onkolojik Hastanın Acil Sorunları
 3. Kanser Düşündürecek Belirti Ve Bulgular: Klinik Yaklaşım

4. Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları ve Kistik Fibrozis Derneği
Temsilciler: Prof.Dr. Uğur Özçelik

Konular:

 1. Çocuklarda Toplum Kökenli Pnömoniler
 2. Çocuklarda Akut Bronşiyolit
 3. Çocukluk Çağı Akciğer Tüberkülozu

5. Pediatrik Gastreontoloji Hepatoloji ve Beslenme Derneği
Temsilciler: Prof. Dr. Buket Dalgıç, Prof.Dr.Funda Özgenç

Konular:

 1. Kusma
 2. Karın Agrısı
 3. Kronik İshal

6. Çocuk Romatoloji Derneği
Temsilciler: Prof.Dr. Özgür Kasapçopur, Prof. Dr. Seza Özen

Konular:

 1. Jüvenil idyopatik artrit
 2. Otoenflamatuar hastalıklar
 3. Jüvenil Sistemik lupus eritematosusu

7. Neonotoloji Derneği
Temsilciler: Prof.Dr. Fahri Ovalı, Prof.Dr. Esin Koç

Konular:

 1. Yenidoğan Sarılığı
 2. Yenidoğan Enfeksiyonları (Neonatal Sepsis)
 3. Yenidoğanın Solunum Yolu Problemleri

8. Çocuk Nefroloji Derneği
Temsilciler: Prof.Dr. Alper Soylu, Prof.Dr. Ayşe Balat, Prof.Dr. Sevran Bakkaloğlu Ezgü

Konular:

 1. İdrar Yolu Enfeksiyonu
 2. Antenatal Hidronefroz

9. Türk Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Derneği
Temsilciler: Prof.Dr. Nazmi Narin, Prof.Dr. Semra Atalay

Konular:

 1. Akut Romatizmal Ateş
 2. Akut Kalp Yetersizliği
 3. Siyanotik Yenidoğana Yaklaşım

10. Çocuk Acil Tıp ve Yoğunbakım Derneği
Temsilciler: Prof.Dr. Metin Karaböcüoğlu, Prof.Dr. Murat Duman

Konular:

 1. Çocuklarda Temel ve İleri Yaşam Desteği İlkeleri
 2. Sepsis Ve Septik Şok Tanı Ve Tedavisi
 3. Zehirlenmelere Genel Yaklaşım
 4. Solunum Sıkıntısı - Yetmezliği Tanı Ve Tedavisi
 5. Travmalı Çocuk Hastaya Yaklaşım
 6. Çocuk Hastanın Güvenli Transportu

11. Türk İmmünoloji Derneği
Temsilci: Prof. Dr. Yıldız Camcıoğlu

Konular:

 1. Sık Hastalanan Çocuk

12. Sosyal Pediatri Derneği
Tensilciler: Prof.Dr. Sevgi Başkan, Prof.Dr. Ufuk Beyazova

Konular:

 1. Çocuk sağlığı izlemi
 2. Aşı uygulamaları
 3. Gelişimin izlenmesi
 4. Çocuk istismarı
 5. Emzirme danışmanlığı
 6. Tamamlayıcı beslenme