(25.11.2013)

SÖZEL BİLDİRİ ÖDÜLLERİ

BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ (3000 TL)
S010

Düşük riskli çocuklarda M-CHAT tarama testinin geçerlilik ve güvenilirliği

Meda Kondolot1, Elif N. Özmert2, Didem B. Öztop3, Mümtaz M. Mazıcıoğlu4, Hakan Gümüş5, Ferhan Elmalı6
1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD, Sosyal Pediatri Bölümü, Kayseri
2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD, Sosyal Pediatri Ünitesi, Ankara
3Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD, Kayseri
4Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği AD, Kayseri
5Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD, Çocuk Nöroloji BD, Kayseri
6Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik AD, Kayseri

İKİNCİLİK ÖDÜLÜ (2000 TL)
S016

Obez çocuklarda açlık ve tokluk serum nesfatin düzeylerinin antropometrik ve metabolik parametreler ile olan ilişkisi

Ahmet Anık1, Gönül Çatlı1, Ayhan Abacı1, Tuncay Küme2, Ece Böber1
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabim Dalı

ÜÇÜNCİLÜK ÖDÜLÜ (1000 TL)
S009

Ailesel Akdeniz Ateşi Hastalarında Tedaviye Yanıtın ve Kolşisin Direncinin Validasyon Çalışması

Erkan Demirkaya, Cengizhan Açıkel, Gökalp Başbozkurt, Ahmet Gül, Özgür Kasapçopur, Özlem Aydoğ, Hakan Erdem, Ali Düzova, Bünyamin Kısacık, Faysal Gök, Rezan Topaloğlu, Seza Özen
FMF Arthritis VasculitisOrphan disease Research in Pediatric Rheumatology (FAVOR)
(Gülhane Askerii Tıp Akademisi Uluslararası Proje Yürütme Kısmı)

ENVER HASANOĞLU EĞITIM VE SAĞLIKTA KALITE VAKFI ÖDÜLÜ (1500 TL)
S012

İki yaş altında ilk kez basit veya komplike febril konvulziyonla başvuran olgularda bakteriyel menenjit olasılığı

Ali Kanık, Kayı Eliaçık, Şehriban Yeşiloğlu, Murat Anıl, Berrak Sarıoğlu, Mehmet Helvacı
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Klinikleri, İzmir

POSTER BİLDİRİ ÖDÜLÜ

BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ (1000 TL)
P0260

Çocukluk Çağında Kalp Transplantasyonu- Klinik Deneyimlerimiz
Özgür Özçerezci1, İlkay Erdoğan1, Birgül Varan1, Atilla Sezgin2, Murat Özkan2, Sait Aşlamacı2
1Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Pediatrik Kardiyoloji Bilim Dalı
2Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Kardiyovasküler Cerrahi Bilim Dalı

57. MİLLİ PEDİATRİ KONGRESİ KONGRE SINAVINDA DERECEYE GİRENLER

Birinci
Yasemin Düzçeker – 4000 TL
Sami Ulus Hastanesi, Ankara

İkinci
Zehra Diyar Tamburacı – 2500 TL
Akdeniz Üniversitesi Çocuk Kardiyolojisi, Antalya

İkinci
Gülsüm Sönmez – 2500 TL
Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Konya