(08.11.2013)

 

TMPD ve Yandal Dernekleri temsilcileri tarafından  ortak bir Çalışma grubu kuruldu.

Çocuk Doktorluğunun çocuklara ve gençlere bütünsel yaklaşım sunan en önemli alan olduğunun hepimiz bilincindeyiz. Bir taraftan da yandal alanları giderek genişlemekte ve derinleşmekte. Bu çerçevede pediatrinin bütünlüğünün korunması ve zenginleştirilmesi açısından TMPD  yandal dernekleri ile ortak bir “Çalışma Grubu” oluşturmayı ve pediatriye bütüncül yaklaşım yapabilecek bir çatı yapı oluşturmayı hedefledi.

TMPD-Yandal Dernekleri ortak  Çalışma Grubunun amacı TMPD’nin Yandal dernekleri ile bilimsel bir işbirliği çerçevesinde ortak çalışmalar yürütmesi  olarak özetlenebilir.

Hedefler
Bir pediatristin bütüncül yaklaşımda bilmesi/yapması gereken asgari konuların ele alınması
TMPD-Yandal Dernekleri tarafından ortak olarak pediatristler için ortak görüş, uzlaşı vb rehberler hazırlanması
TMPD-Yandal Dernekleri olarak ortak çalışmaların ve  anket çalışmalarının yapılması
Ortak Görüş bildirilmesi
Kongre bilimsel programına katkı

Çalışma Grubu: yapılanma
Yandal derneklerinden Başkan ve/veya uygun görülen toplam 2 kişinin gruba katılımı için davet mektubu yazıldı. Yandal Dernek temsilcilerinin 3 yıl süreli olması planlandı.
İlk Toplantı 57. Kongrede yapıldı ve öneriler alındı.

Çalışma Grubu: Katılan dernekler
Türkiye Ulusal Alerji ve İmmunoloji Derneği
Sosyal Pediatri Derneği
Pediatrik Onkoloji Derneği
Çocuk Beslenme ve Metabolizma Derneği
Türk Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Derneği
Çocuk Nefroloji Derneği
Ergen Sağlığı Derneği
Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları ve Kistik Fibrozis Derneği
Çocuk Acil Tıp ve Yoğunbakım Derneği
Neonotoloji Derneği
Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Derneği
Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği
Pediatrik Gastrenteroloji , Hepatoloji ve Beslenme Derneği
Türk Pediatrik Hematoloji Derneği
Çocuk Romatoloji Derneği
Türkiye Çocuk Nörolojisi Derneği
Enfeksiyon Hastalıkları Derneği
Türk İmmunoloji Derneği
Çocuk Genetik Derneği

Sonuçlar:
İlk etapta pediatristler için kılavuzlar hazırlanmasına karar verildi. Hedef kitle pediatristler/pediatri eğitimi alanlar olarak belirlendi.
Her Yandal derneği tarafından «olmassa olmaz» yaklaşık 3 kılavuz konusunun belirlenmesi
Yandal dernek temsilcilerinin derneklerinin ilgili bölümleri ile işbirliği yapması/görüş alması
2 ay içinde ana başlıkların TMPD Sekreterliğine bildirilmesi
TMPD tarafından konuların netleştirilmesi ve ilgili Yandal Derneklerine bildirilmesi
TMPD tarafından yazım formatı oluşturulması
Yaklaşık 3 ay içinde yazıların hazırlanmaya başlaması
Yaklaşık 6-8 ay içinde yazıların tamamlanması
TMPD tarafından bu rehberlerin basılması
Sonuçların değerlendirilmesi ve yararlılığının saptanması konusunda çalışma yapılması

YANDAL DERNEKLER ÇALIŞMA GRUPLARI TEMSİLCİLERİ
PEDİATRİ YAN DERNEKLER BAŞKAN KURUM
Türkiye Ulusal Allerji ve İmmunoloji Derneği Prof.Dr. Ayfer Tuncer Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi
Türkiye Ulusal Allerji ve İmmunoloji Derneği Prof.Dr.Feyzullah Çetinkaya Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Sosyal Pediatri Derneği Prof.Dr. Sevgi Başkan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Sosyal Pediatri Derneği Prof.Dr. Ufuk Beyazova Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Pediatrik Onkoloji Derneği Prof. Dr. Nur Olgun Dokuzeylül Üniversitesi
Pediatrik Onkoloji Derneği Prof. Dr. Mehmet Kantar Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Çocuk Beslenme ve Metabolizma Derneği Prof.Dr. Serap Sivri Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Çocuk Beslenme ve Metabolizma Derneği Prof.Dr. Fatih Süheyl Ezgü Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Türk Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Derneği Prof. Dr. Nazmi Narin Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi
Türk Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Derneği Prof. Dr. Semra Atalay Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Çocuk Nefroloji Derneği Prof. Dr. Ayşe Balat Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi
Çocuk Nefroloji Derneği Prof. Dr. Alper Soylu Dokuzeylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
Çocuk Nefroloji Derneği Prof.Dr. Sevcan Bakkaloğlu Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Ergen Sağlığı Derneği Prof.Dr.Orhan Derman Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Ergen Sağlığı Derneği Prof.Dr. Nuray Kambur Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları ve Kistik Fibrozis Derneği Prof.Dr. Uğur Özçelik Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Çocuk Acil Tıp ve Yoğunbakım Derneği Prof. Dr. Metin Karaböcüoğlu  Memorial Hastanesi 
Çocuk Acil Tıp ve Yoğunbakım Derneği Prof Dr Murat Duman Dokuzeylül Üniversitesi
Neonotoloji Derneği Prof.Dr. H.Fahri Ovalı Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğit. ve Arş. Hastanesi
Neonotoloji Derneği Prof. Dr. Esin Koç Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Derneği Prof. Dr. Füsun Çuhadaroğlu Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Derneği Prof.Dr. Elvan Karacan Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Prof.Dr.Murat Aydın Ondokusmayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi
Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Doç.Dr. Ayhan Abacı Dokuzeylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
Pediatrik Gastreontoloji Hepatoloji ve Beslenme Derneği Prof. Dr. Buket Dalgıç Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Pediatrik Gastreontoloji Hepatoloji ve Beslenme Derneği Prof.Dr.Funda Ozgenc Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Türk Pediatrik Hematoloji Derneği Prof.Dr. Tülin Traje Celkan İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Türk Pediatrik Hematoloji Derneği Prof.Dr. Zeynep Karakaş İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi
Çocuk Romatoloji Derneği Prof. Dr. Seza Özen Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Çocuk Romatoloji Derneği Prof.Dr. Özgür Kasapçopur İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi
Çocuk Nörolojisi Derneği Prof.Dr. Şenay Haspolat Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi
Çocuk Nörolojisi Derneği Prof.Dr. Kürşat Aydın Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Prof. Dr. Mehmet Ceyhan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Prof.Dr. Mustafa Hacımustafaoğlu Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi
Türk İmmünoloji Derneği Prof.Dr. Yıldız Camcıoğlu İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Çocuk Genetik Derneği Prof.Dr. Özgür Çoğulu Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi