(25.09.2012)

 

Türkiye istatistik kurumunun 2012 yılı tütün kullanımı ile ilgili verilerine TÜİK'in ilgili basın bülteninden
http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=13142 adresinde ulaşabilirsiniz.