XII. AKDENİZ PEDİATRİ GÜNLERİ
10-11 Şubat 2018
Barut Otel Lara-Antalya
 
10 Şubat 2018 Cumartesi
 
14.00-14.10 : Açılış 
Prof.Dr.M.Akif Yeşilipek
 
14.10-14.30 : Doç. Dr. Şükran Taçoy’u anma
 
14.30-15.00 : İnfantil koliğe sağlam çocuk gözüyle yaklaşım
Yrd.Doç.Dr.Sevtap Güney
 
15.00-15.30 : İnfantil koliğe gastroentolog gözüyle yaklaşım
Prof.Dr.Reha Artan
 
15.30-15.50 : Çay-Kahve arası
 
15.50-16.20 : Çocukluk çağında tüberküloz
Yrd.Doç.Dr.Bilge Aldemir Kocabaş
 
16.20-16.50    : Mukopolisakkaridozu ne zaman düşünmeliyiz?
 MPS’ li çocuğa yaklaşım
Prof.Dr. Ercan Mıhçı        
 
16.50-17.10 : Çay-Kahve arası
 
17.10-17.30 : Olgu sunumu
17.30-18.00 : Çocuklarda boy kısalığı
Doç. Dr. Mesut Parlak 
                                               
 
11 Şubat 2018 Pazar
 
9.30-10.00 : Hangi çocuklarda immün yetmezlik düşünülmeli            
Yrd. Doç. Dr. Dilara Fatma Kocacık Uygun
 
10.00-10.30 :Kanamalı Çocuk &Koagülasyon parametrelerinin değerlendirilmesi
Prof. Dr. Osman Alphan Küpesiz
 
10.30-11.00 :  Çay-Kahve Arası
 
11.00-11.30 :  Kalp yetmezliği
Doç. Dr. Abdullah Kocabaş
 
11.30-12.00 : Yenidoğan resusitasyonunda yenilikler
Prof. Dr. Mustafa Akçakuş
 
12.00-12.30 : Anti-epileptik tedavi
Prof. Dr. Şenay Haspolat
 
12.30 : KAPANIŞ