Derneğimiz Genel Sekreteri hocamız Prof. Dr. Enver Hasanoğlu’ nun Bilim, Yönetim, Yükseköğretim: Kerkük’ten Başlayan Bir Başarı Hikayesi ’ başlıklı Prof. Dr. Hale Künüçen’ in kaleme aldığı hayat hikayesi yayımlanmıştır. Tüm meslektaşlarımıza örnek teşkil edecek böyle bir yapıtı bizlere sundukları için hocamıza ve Prof. Dr. Hale Künüçen’ e teşekkür eder , tebriklerimizi iletiriz.

 

Türkiye Milli Pediatri Derneği

 

 

http://www.tdk.gov.tr/images/Kitaplik_Mustafa_%C4%B0sen.pdf